Základní škola, Klášterec nad Ohří, Petlerská 447, okres Chomutov

Akce naší školy

zpět na úvodní stranu


Renovace školy v době "covidové"

Dobu "covidovou" jsme využili k renovaci některých učeben. Vyměnili jsme nábytek, podlahové krytiny.

Upravili se i některé kabinety

Rekonstrukce se dočkala dlažba na chodbě 1. patra druhého stupně.

Zcela prázdná však škola úplně není. Prezenčně se učí žáci v přípravné třídě, první třídy a třída druhá. Někteří starší žáci dochází na konzultace. 

Pro předávání úkolů, učiva a informací jsme zřídili recepci.

V provozu je také školní kuchyně a jídelna. 

Už se těšíme, až budou do školy chodit všichni!

Karneval v přípravné třídě

Žáci přípravné třídy si v polovině února užili karneval. Donesli si z domova masky různých postaviček, soutěžili, tancovali a tvořili .Na závěr všechny děti dostaly diplom a malou odměnu za účast na karnevalovém dni.

Školní družina v měsíci lednu fungovala v homogenních skupinkách.

  Přípravná třída pracovala pod vedením paní as. Miri F., třída 1.A si užívala s p. vychovatelkou Adrejkou M.. 1.B s p. vych.Verčou K. a s druháčky si užívala p. vych. Martinka P. V zimních měsících se staráme hlavně o ptáčky. Při pobytu venku jsme jim nosili zobání do krmítek nebo k řece. Když napadl sníh, vytáhli jsme boby a užívali si radovánek. V hernách jsme malovali, kreslili, stříhali, lepili apod. a někteří pracovali s keramikou. To vše pod vedením našich hodných vychovatelek. Toto vše a ještě něco navíc je vidět na fotografiích.  

ŠKOLNÍ DRUŽINA – školní rok 2020 – 21

Nám začal vesele, přišli jsme všichni 1. září odpočati po prázdninách. V družině jsme byli rozděleni do dvou oddělení. V 1.odd. u p. vych. Pavly P. byli žáci od druhé až do páté třídy a ve 2.odd. u p. vych. Martiny P. byli malí žáčci z přípravné třídy a 1.A a B. Někteří chodili do ŠD i ráno od 6,00 hodin a odpoledne jsme si všichni společně hráli, zpívali, soutěžili, vyráběli, malovali, chodili jsme na vycházky a sportovali jsme venku i v tělocvičně. V prvopočátku bez roušek, potom všichni pospolu, ale i rouškami. Ale nadále se opatření zpřísňovala díky nemoci coronavirus, která opět zaútočila. Od 14.října jsme pracovali v homogenních skupinkách, kde nám vypomáhaly p. vych. z našeho DDM Volňásek. Toto vše trvalo až do vánočních prázdnin a bohužel trvá i nadále v novém roce 2021. Na přiložených fotografiích je zaznamenána činnost od září až do prosince 2020. Na závěr je několik fotografií z činnosti ŠD detašovaného pracoviště Havlíčkova p. vych. Martiny Š.

Vycházka ke stromečku

Příprava na Mikuláše

Tvoření s Andreou

Ranní činnosti

Podzimní práce

Usmrkánci

Tvoření ze stavebnice

Družina na detašovaném pracovišti

Zimní radovánky v PT

V lednu jsme se všichni dočkali sněhové nadílky, a tak žáci z přípravné třídy vyrazili do blízkého parku u školy užít si zasněžený den. Někteří bobovali, váleli sudy, stavěli sněhuláky nebo vytvářeli andělíčky ve sněhu. Doufáme, že takových dní bude více. 😊

Mikulášská nadílka ve 3.A aneb Jak si čerti v pekle hrají

Stejně jako v předešlých letech navštívil děti ve školních lavicích Mikuláš s čertem. Protože máme pouze samé hodné žáčky, které netíží žádné hříchy, pozvali jsme si pekelníka, aby nám ukázal, jak si hrají čertí školáci v pekle. Zábava se i našim dětem moc líbila. V závěru jsme se dočkali vytouženého Mikuláše, který děti pochválil za pilnou práci ve škole, zejména při distanční výuce. Kromě malé dobrůtky nadělil většině žáčkům i pěkné známky (-: