Základní škola, Klášterec nad Ohří, Petlérská 447, okres Chomutov

Akce naší školy

zpět na úvodní stranu


Projektový den 15. 9. – 1.A a 3.A

Pro naše žáky jsme naplánovali projektový den se svými učiteli a s odborníkem z praxe – pedagogem Danou Rytychovou, která na naší škole dříve působila v přípravné třídě. Jednalo se o divadelní představení v Městském divadle v Mostě, Lotrando a Zubejda. Žáci shlédli skvělé písničkové představení a oprášili si i znalosti společenského chování a etikety. Po divadle náš čekal pěší výstup na hrad Hněvín, kde nám byl odměnou krásný výhled na město Most, přálo nám slunečné počasí. Zde jsme s dětmi posvačili a společně s pí. Rytychovou si zahráli pár soutěží a her v příjemném prostředí hradního nádvoří. Den se nám moc líbil a těšíme se na další podobné vyučování mimo školu. Mgr. Spurná K., Mgr. Malastová H.   

Literární soutěž

Žákyně 8.A naší školy, Anička Směšná a Emma Gruberová, se účastní literární soutěže Vyhraj s dopisem pořádané Českou poštou. Své dopisy na téma "Napište dopis členovi své rodiny o svých zkušenostech s pandemií COVID-19" před pár dny odeslaly a nyní nezbývá než čekat na výsledek. Přejeme oběma dívkám hodně štěstí a držíme jim palce, aby vyhrály, určitě si to za své výtvory zaslouží. Mgr. M. di Virgiliová

Školní družina v měsíci únoru

 Skupinky dětí z přípravné třídy a druháčci jsou v pavilonu ŠD, každý ve své herně, společně s p. vychovatelkou zavzpomínali na maškarní karneval, který pokaždé v únoru probíhá a má v naší družině již dlouholetou tradici. Letos proběhlo pouze vytváření různých výtvarných koláží, vyrábění šašíků, figurek aj. zajímavé činnosti. Prvňáčci ve svých skupinkách byli v hernách DDM Volňásek. Vyráběli z keramiky, malovali, dělali různé výrobky srdíček, zaměřené k Valentýnu – měsíci lásky. Společně, i když každá skupinka zvlášť, chodili všichni ven na čerstvý vzduch, do zimní přírody, hráli si na sněhu, stavěli sněhuláky, bobovali a vymýšleli různé zajímavé hry.

Zimní olympiáda v PT

Děti z přípravné třídy zakončily mrazivé období zimní olympiádou, na které si vyzkoušeli legrační úkoly. Skákání v pytlích, hod na cíl, skoky přes překážky, chůzi na chůdách nebo také bruslení na papírech, které je bavilo ze všeho nejvíce. Na závěr celého olympijského dopoledne získal každý sportovec svou medaili. 

Renovace školy v době "covidové"

Dobu "covidovou" jsme využili k renovaci některých učeben. Vyměnili jsme nábytek, podlahové krytiny.

Upravili se i některé kabinety

Rekonstrukce se dočkala dlažba na chodbě 1. patra druhého stupně.

Zcela prázdná však škola úplně není. Prezenčně se učí žáci v přípravné třídě, první třídy a třída druhá. Někteří starší žáci dochází na konzultace. 

Pro předávání úkolů, učiva a informací jsme zřídili recepci.

V provozu je také školní kuchyně a jídelna. 

Už se těšíme, až budou do školy chodit všichni!

Karneval v přípravné třídě

Žáci přípravné třídy si v polovině února užili karneval. Donesli si z domova masky různých postaviček, soutěžili, tancovali a tvořili .Na závěr všechny děti dostaly diplom a malou odměnu za účast na karnevalovém dni.

Školní družina v měsíci lednu fungovala v homogenních skupinkách.

  Přípravná třída pracovala pod vedením paní as. Miri F., třída 1.A si užívala s p. vychovatelkou Adrejkou M.. 1.B s p. vych.Verčou K. a s druháčky si užívala p. vych. Martinka P. V zimních měsících se staráme hlavně o ptáčky. Při pobytu venku jsme jim nosili zobání do krmítek nebo k řece. Když napadl sníh, vytáhli jsme boby a užívali si radovánek. V hernách jsme malovali, kreslili, stříhali, lepili apod. a někteří pracovali s keramikou. To vše pod vedením našich hodných vychovatelek. Toto vše a ještě něco navíc je vidět na fotografiích.  

ŠKOLNÍ DRUŽINA – školní rok 2020 – 21

Nám začal vesele, přišli jsme všichni 1. září odpočati po prázdninách. V družině jsme byli rozděleni do dvou oddělení. V 1.odd. u p. vych. Pavly P. byli žáci od druhé až do páté třídy a ve 2.odd. u p. vych. Martiny P. byli malí žáčci z přípravné třídy a 1.A a B. Někteří chodili do ŠD i ráno od 6,00 hodin a odpoledne jsme si všichni společně hráli, zpívali, soutěžili, vyráběli, malovali, chodili jsme na vycházky a sportovali jsme venku i v tělocvičně. V prvopočátku bez roušek, potom všichni pospolu, ale i rouškami. Ale nadále se opatření zpřísňovala díky nemoci coronavirus, která opět zaútočila. Od 14.října jsme pracovali v homogenních skupinkách, kde nám vypomáhaly p. vych. z našeho DDM Volňásek. Toto vše trvalo až do vánočních prázdnin a bohužel trvá i nadále v novém roce 2021. Na přiložených fotografiích je zaznamenána činnost od září až do prosince 2020. Na závěr je několik fotografií z činnosti ŠD detašovaného pracoviště Havlíčkova p. vych. Martiny Š.

Vycházka ke stromečku

Příprava na Mikuláše

Tvoření s Andreou

Ranní činnosti

Podzimní práce

Usmrkánci

Tvoření ze stavebnice

Družina na detašovaném pracovišti

Zimní radovánky v PT

V lednu jsme se všichni dočkali sněhové nadílky, a tak žáci z přípravné třídy vyrazili do blízkého parku u školy užít si zasněžený den. Někteří bobovali, váleli sudy, stavěli sněhuláky nebo vytvářeli andělíčky ve sněhu. Doufáme, že takových dní bude více. 😊

Mikulášská nadílka ve 3.A aneb Jak si čerti v pekle hrají

Stejně jako v předešlých letech navštívil děti ve školních lavicích Mikuláš s čertem. Protože máme pouze samé hodné žáčky, které netíží žádné hříchy, pozvali jsme si pekelníka, aby nám ukázal, jak si hrají čertí školáci v pekle. Zábava se i našim dětem moc líbila. V závěru jsme se dočkali vytouženého Mikuláše, který děti pochválil za pilnou práci ve škole, zejména při distanční výuce. Kromě malé dobrůtky nadělil většině žáčkům i pěkné známky (-: