Základní škola, Klášterec nad Ohří, Petlérská 447, okres Chomutov

Akce naší školy

zpět na úvodní stranu


Soutěžní den pro 8.roč na SPŠ Ostrov „Technika je hra“

Dne 5.5. 2022 jsme opět po tříleté přestávce způsobené covidem mohli v rámci přípravy na volbu povolání zavítat na SPŠ v Ostrově, kde jsme si mohli prohlédnout prostory, zázemí pro studenty, učebny, ale hlavně si zkusit pracovat v jednotlivých studijních oborech a prostřednictvím soutěží v družstvech si „osahat“ učivo daných oborů. Z názoru žáků: „Mohli jsme si vyzkoušet 4 různé obory : Strojírenství -  kde jsme montovali a přiřazovali nářadí ke správným názvům.    Elektrotechnika -  tam jsme měřili napětí. Autotronik – tam jsme se naučili vyměnit pneumatiku. Informační  technologie  -   zde nám studenti ukázali rozebraný  počítač. Byli jsme rozděleni do družstev po sedmi členech. Soutěžilo se o to, kdo nasbírá nejvíce bodů. Ten, kdo nasbíral nejvíce bodů, dostal největší odměnu. Na závěr byla soutěž družstev v oboru Veřejná správa , kde jsme podle indicií hádali pojmy z oblasti práva. Jedno naše družstvo, složené převážně z děvčat, v soutěži zvítězilo, druhé obsadilo 4.místo. Škola byla nová a moderní. Všem se nám líbila.“ 
Žáci 8.A a V.P. Ivana Hykyšová

Kouzlení čarodějů a čarodějnic v PT

 ​V pátek před pravou Filipojakubskou nocí proběhl v přípravné třídě čarodějnický den plný kouzel. Žáci si zasoutěžili ve skoku v pytlích a chůzi na chůdách, vytvořili si čarodějku na spálení v ohni a dokonce uvařili i lektvar, na kterém si pochutnali. 
V následujících měsících nás čeká návštěva městské knihovny, záchranných složek a také třídní výlet za zvířátky. 

Cyklistický víceboj ve 4.A

  V letošním roce se v našem městě po dlouhé odmlce opět pojede cyklistický závod Šlapačka, který měl v minulosti na naší škole dlouholetou tradici. Abychom zvolili skutečně nejlepší reprezentanty naší třídy, kteří budou na kolech rychlejší než vítr a ani dovednostní disciplíny je nevyděsí, uspořádali jsme si malý třídní cyklistický víceboj. Stříbrnou medaili si nakonec vybojovala Bianca Hajašová a zlato získal s přehledem Fanda Dragomir. Za koloběžky se nejlépe umístil Kubík Domasta, druhým nejšikovnějším koloběžkařem se stal Ondra Schopf. Všichni účastníci závodu si zaslouží velikou pochvalu, protože při rovnocenném souboji neutrpěli žádné zranění!  

Návštěva lesní správy

V rámci seznamování s přírodou se žáci z 1.A a také z přípravné třídy vydali na lesní správu, kde pro ně pan Hrouda nachystal pěknou a veselou besedu o zvířatech a zajímavostech z lesa. Žáci uviděli vypreparovaná zvířata, různá krmítka a budky pro ptáky i drobný hmyz a poznávali zvuky zvířat. Dozvěděli se také spoustu zajímavostí o lese a každý si odnesl malý dáreček v podobě reflexního náramku a pexesa.

Ovocný den v PT  

Pohár ve škole? Žádný problém. Žáci v přípravné třídě se seznámili s ovocným stromem a jeho růstem. Dozvěděli se, jak o strom pečujeme a co se s ním děje během roku. Koncem dubna pak poznávali ovoce a také si z různých druhů přichystali ve školní cvičné kuchyňce ovocný pohár, na kterém si všichni pochutnali.   

  Velikonoční měsíc v přípravné třídě

Začátkem dubna si žáci zasadili velikonoční osení do malých kalíšků, seznámili se tak se zeminou a péčí o zasazená semínka, z kterých později vyrostla krásná jarní dekorace. Následující dny plnili různé úkoly s velikonoční tématikou a také tvořili obrázky, zápichy do a další výrobky. Velkým závěrem před prázdninami byla stezka s úkoly a hledáním velikonočního pokladu, kterou si všichni moc užili. Žáci přípravné třídy se také zapojili v průběhu dubna do akce „Ukliďme Česko“, kdy posbírali odpadky v blízkém lesíku u školy.

Velikonoční tradice ve 4.A

Ve středu 13.4. jsme si v rámci projektového dne Velikonoční tradice upekli velikonočního beránka, vyrobili zápich v podobě kraslice a po rozluštění zašifrované zprávy našli i sladký poklad od velikonočního zajíčka. 

Noc s Andersenem

Letos se konal již 22. ročník Noci s Andersenem a naše škola se po covidové přestávce již po osmé v řadě připojila k této akci. Nocování ve škole je pro žáky, ale i pedagogy, velký zážitek. Kolektivy se poznají zase trochu jinak, v jiné atmosféře. Letošní rok připadlo páteční datum na 1. 4., tedy aprílový den. O to více byla letošní „přespávačka“ pro všechny zajímavější. Ve škole tento rok strávilo noc na 70 žáků spolu se svými třídními učiteli a asistenty pedagogů, kteří žákům pomáhali zvládnout připravené úkoly, bojovky, hry apod. Paní kuchařky opět zajistily pitný režim a žáci netradičně povečeřeli ve školní jídelně dobroty, které jim nachystaly maminky. Mladší žáci zvolili téma 110. výročí Jiřího Trnky. Seznámili se s osobností tohoto plzeňského rodáka i s jeho pohádkovým odkazem. Prohlíželi knihy, ilustrace, sledovali loutkové filmy, četli zajímavé a vtipné příběhy, luštili křížovky nebo vyráběli, například lapače snů. Samozřejmostí byla i noční bojovka v prostorách školy. Starší žáci si vybrali téma 135. výročí Josefa Lady. Seznamovali se s tvorbou tohoto spisovatele i ilustrátora v jednom. Snad každý zná Ladovy obrázky a pohádky. Opět se četlo, prohlíželo, sledovalo a nasávalo dílo tohoto autora. Nejčastěji pan Lada maloval  a psal o zvířatech. Ve večerních hodinách pak žáci shlédli film Gump – pes, který naučil lidi žít. Každý si na památku vyrobil i památeční placku na batoh. Na všechny účastníky opět čekala odměna od hlavních organizátorů Noci s Andersenem a nakladatelství Albatros – pohlednice pro tento rok.  

Divadlo ve ŠD

V pondělí k nám dorazilo „Divadélko z bedny“ i s panem Pohodou a Soničkou. Tentokrát přivezli pohádku 
„Z lesa“. Dětem se pohádka velmi líbila a moc se u ní nasmály. Doufáme, že divadélko přijede zpět a zahrají nám další krásnou pohádku.

Autorské čtení s regionální spisovatelkou Zuzanou Šestákovou - 2.A a 2.B

Březen – měsíc knihy 
Březen patří již tradičně knihám. Je to měsíc podpory čtenářství a milovníků příběhů všech možných žánrů. Může to být i dobrý důvod, proč si doplnit svou domácí knihovnu. Pozvali jsme si do školy spisovatelkou žijící v našem regionu -  Zuzanu Šestákovou, která dětem představila svou knihu Laskavé pohádky od starého dubu.  Autorka dětem přečetla úryvek z této knížky, aby je seznámila s opravdovým kamarádstvím skřítka Vítka a veverčáka Marcela, kteří žijí ve starém dubu na lesním paloučku a zažívají různá dobrodružství. V knížce děti okouzlí krásné tušové ilustrace od Zuzany Osako. Autorské čtení doplnila paní spisovatelka hudebními prvky muzikoterapie, ve které žákům představila tibetské mísy s nádherným zvukem. Děti se na besedu moc těšily, protože poprvé na vlastní oči viděly skutečnou žijící spisovatelku.  

Boudo, budko, kdo v přípravné třídě bydlí

Žáci PT si velice oblíbili dramatizaci známých pohádek. Pohádku si vždy nejprve vyslechnou, poté plní různé úkoly k pohádce a nakonec si vyzkouší její dramatizaci. Tentokrát si žáci zahráli pohádku „Boudo, budko“ a moc se jim líbila, hlavně role medvěda, který boří v závěru pohádky celou budku. 

Únor v přípravné třídě se nesl ve znamení oslav

Začátkem měsíce děti připravily krmítka pro ptáčky a při vycházkách je zavěsily na stromy a keře. Následně si každý na svatého Valentýna přichystal srdce pro svou blízkou osobu se vzkazem a jako poslední jsme si užili karnevalový den v maskách. Děti soutěžily, tančily, cvičily a tvořily. Všichni si karnevalový rej užili.

Matematický klokan

       
Naše škola se 18. března 2022 účastnila mezinárodně koordinované soutěže Matematický klokan. 

V ČR se  tato soutěž konala poprvé v roce 1995. Pořadatelem Klokana  je Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Katedrou matematiky PdF UP a Katedrou algebry a geometrie PřF UP v Olomouci. Ministerstvem školství a mládeže ČR byl Matematický klokan zařazen mezi soutěže kategorie A. 

Soutěžící jsou podle věku rozděleni do  kategorií: Cvrček (2. - 3. třída ZŠ), Klokánek (4. - 5. třída ZŠ), Benjamín (6. - 7. třída ZŠ), Kadet (8. - 9. třída ZŠ).  

Ve všech kategoriích soutěžící řeší soubor testových úloh ve stanoveném čase, přičemž vybírá jednu z pěti nabízených možností řešení. Úlohy jsou seřazeny ve třech skupinách podle obtížnosti, za správnou odpověď získává soutěžící 3, 4 nebo 5 bodů, za špatnou odpověď se mu jeden bod strhává. Aby soutěžící nedosahovali záporných výsledků, dostávají do vínku takový počet bodů, kolik je v kategorii úloh. 

Nejlepší umístění našich žáků ve školním kole:
Kategorie Cvrček : 1. místo Ema Oujeská, 2. místo Eliška Vysluchová, 3. místo Eliška Poláčková 
Kategorie Klokánek : 1. místo Klára Tomsová, 2. místo Tereza Vošvrdová,  3. místo Vanessa Havrilová Kategorie Benjamín : 1 místo Dominik Grusser, 2. místo Nikola Lazarová, 3. místo Sofie Balážová 
Kategorie Kadet : 1. místo Lukáš Olah, 2. místo Adam Strnad, 3. místo Anna Směšná. 

Nejlepším gratulujeme a všem zúčastněným děkujeme za účast. 

Ing. Irena Křížová

Beseda - Tonda obal

Dne 11. 3. 2022 k nám do školy opět po letech zavítal Tonda obal – besedy pro žáky 3. – 9. ročníku. Obsahem těchto besed jsou nejdříve videa o třídírnách a recyklaci odpadu. Následují interaktivní besedy o správném třídění odpadu, jak se v domácnosti či ve škole chovat ekologicky a na závěr proběhla mezi dětmi soutěž v třídění odpadu. Za všechny děti zde přikládáme 2 vyjádření. Po „covidových“ omezeních opět příjemný návrat k pestřejší výuce. ·       

 „Je správné, když se třídí odpad a měli by se tím ostatní inspirovat. Také jsme se dozvěděli něco o spalovnách, skládkách a sběrných dvorech a na konci hodiny jsme dostali pravítko…“ ·      

 „Líbilo se nám, jak jsme soutěžili v třídění odpadu, teď už i víme, že bývalá skládka je kopec. Vše nám bylo dostatečně a srozumitelně vysvětleno…“  

Kurz plavání 3.A

Konečně jsme se dočkali. V minulém roce jsme o kurz plavání přišli, což nás moc mrzelo. V letošním školním roce jsme zvládli všechny lekce, i když nás každý týden ohrožovalo testování. Naučili jsme se splývat, skákat šipku i správnou techniku různých plaveckých stylů. Po celou dobu kurzu nás vedla skvělá paní plavčice Jana Pokorná, která nás na závěrečné lekci odměnila odznaky za uplavané bazény. Moc jsme si to užili a těšíme se na léto. To bude plaváníčko. :-)

I my jsme se chtěli přiblížit světovému trendu návratu k přírodě.Formou projektu jsme si připomněli, jak se zdravě stravovat, dodržovat hygienu, sportovat a být veselý ve společnosti nejbližších a kamarádů. Zkusili jsme vytvořit potravinovou pyramidu, básničkou jsme si osvěžili důležitost vitamínů. Také jsme si zasoutěžili a na závěr jsme ochutnali českou, trochu opomíjenou, superpotravinu – ovesnou kaši.Mimo nových informací jsme si užili i plno zábavy a už se těšíme na další projekt.

Projekt „Zdravý životní styl“ – 2.A

Maškarní karneval ve školní družině

Maškarní karneval ve školní družině se uskutečnil ve čtvrtek 17. února na sále DDM Volňásek.
Nejdříve proběhla promenáda masek, přehlídka a jednotlivá představování. Nechyběla diskotéka a písničky oblíbených Šmoulů.
Letos nás navštívil klaun Jája, který měl pro děti - masky připravené zajímavé hry a soutěže: s padáky, taneční s balonky aj.
Všichni jsme se vyřádili - děti, paní vychovatelky i p. asistentky. Na závěr proběhlo vyhlášení "NEJ" masek, ale pěkné ceny a sladkosti si odnesli úplně všichni.
Velké díky patří i rodičům dětí, kteří se podíleli na realizaci masek a bez jejich pomoci by se náš krásný karneval nemohl uskutečnit.

U nás není nuda

Základní škola Petlérská v Klášterci rozhodně není nuda a nebojí se využívat praxi ve výuce už od nejmenších. Nejmenší žáčci z přípravné třídy se již podruhé setkali s fyzikou v praxi. Společně s paní učitelkou Bárou Bitomskou byli už na druhé hodině fyziky. Paní učitelka Martina Nováková tentokrát připravila téma "Duha", vzlínání a prolínání. Děti si vyrobily barevnou duhu a spektroskop, který může posloužit i jako "Káča".

V hodinách informatiky pan učitel Jiří Kypta s žáky velmi rád využívá moderních technologií. Na Vánoce potěšil vyučující fyziky super 3D modelem jaderného reaktoru, který mohou žáci nejen prohlížet a popisovat, ale i skládat. Po jaderném reaktoru došlo doslova k výbuchu a žáci již tisknou další a další modely ... katapulty, které následně vyrábí i ze dřeva v hodinách pracovních činností, slepé mapy na hodiny zeměpisu, píšťalky do hodin tělesné výchovy a v neposlední řadě i postavičky z PC her. Žáci s panem učitelem nejen tisknou, ale i pracují s programy, učí se na internetu vyhledávat informace a plánky pro 3D tisk a v neposlední řadě začínají i jednoduché návrhy programovat.

I hodiny fyziky mohou být názorné a praktické. Vysvětlit fyzikální zákony o síle je legrace. Pan Isaac Newton by měl jistě radost z žáků 7.třídy na Petlérské, kteří si jeho zákony o síle vysvětlují "po svém", prakticky. Tělocvična tak může sloužit jako laboratoř a věci kolem nás jako výzkumný materiál. Takový balónek, který letí po napnutém provázku pak poskytuje mnoho oblastí, které se dají probádat: pohyb, dráha, rychlost, síla, tření, tlak.

Projekt "Jak se do lesa volá, tak se z vody ozývá" vzhledem k situaci pokračuje byť v pomalejším tempu, ale ve snaze "naplno"  Žáci pátých tříd již mají opracovaný materiál a začali připravené podklady, kterými jsou naši ptáci a rostliny luk a zahrad, zpracovávat. Vyhledávají informace na internetu i v knihách, tvoří výukový materiál v hodinách informatiky a v hodinách pracovních činností vypalují do dřeva, malují, stloukají ptačí budky a gravírují.
Komu čest, tomu čest ... děti nemusí jen plytce sedět u počítačových her, mohou tvořit a budovat.

Poprvé v knihovně

Žáci přípravné třídy se koncem ledna vydali poprvé do nově otevřené knihovny v kulturním centru. Paní knihovnice žáky seznámila s prostředím, ukázala jim také vhodné knihy pro předškolní věk a přečetla jim pohádku o zimě. Děti si v závěru malé exkurze mohly prohlédnout knihy, které je zaujaly a pobavit se u knih s kamarády. Všichni žáci byli nadšeni a těší se na další návštěvu :)

Vánoce na ZŠ Petlérská byly opravdu štědré

Předvánoční shon byl náročný, avšak radost z vánoční nadílky byla nepopsatelná. Krom spousty úžasných pomůcek do výuky jednotlivých předmětů, měli žáci a učitelé školy „pod stromečkem“ dva veslovací trenažéry. Vedení školy se rozhodlo pro nákup trenažérů nejen z důvodů motivačních, ale i z důvodů posílení imunity žáků školy a celkového zapojení do projektu „Česko vesluje“, který v Klášterci znají všechny školy a jehož zápolení se střídavě zhostily: Cílem projektu je: -        Atraktivní a zábavnou formou podporovat u dětí a mládeže sport / vzdělání / technologie.  -        Posilovat rozvoj osobnosti sportovce.  -        Motivovat školy k moderní náplni tělocviků -        Podpora rozvoj olympijských sportů.  -        Hledání talentů, kteří by mohli v budoucnu úspěšně reprezentovat Českou republiku a stát se olympijskými vítězi. ZŠ Petlérská tímto zároveň oznamuje a vyzývá školy z okolí k účasti na okresním kole „Sazka olympijského víceboje“, který budeme pořádat ve spolupráci s Atletickým oddílem v Klášterci nad Ohří. Sportovní zápolení proběhne 19.4.2022 (podrobné informace budou školám předány). Veslování bude součástí zápolení, protože i projekt Česko vesluje spojil své síly se Sazka olympijským vícebojem.                                                                                                                                            Mgr. Martina Nováková   

Radovánky na sněhu

Využíváme každé chvilky být venku a když napadne sníh je to pro nás velký bonus. Koulujeme se, bobujeme a stavíme kamarády sněhuláky.

Vánoční období v PT

Žáci z přípravné třídy oslavili Vánoce besídkou, při které vyzkoušeli různé tradice, zasoutěžili si a vytvořili si vánoční přání pro rodiče. Po vánočních prázdninách si zahráli divadlo s příběhem tří králů a vyrobili si korunky.

  ​Dne 7. 12. 2021 proběhlo okresní kolo 44. ročníku Pythagoriády dálkovou formou. Do okresního kola soutěže postoupili úspěšní řešitelé školních kol. Za naší školu se zúčastnil Dominik Grusser. V čase určeném organizátorem jsme se připojili na videokonferenci soutěže. V úvodu proběhla krátká prezentace, pak bylo rozdáno zadání, po uplynutí 60 minut jsme zadali řešení do počítače prostřednictvím formuláře. Ve své kategorii se Domča umístil ze 34 účastníků na krásném 14. místě. Tímto mu moc gratulujeme a přejeme další řešitelské úspěchy.
Ing. Irena Křížová

Pythagoriáda

Začátkem prosince v přípravné třídě proběhlo pekelné vyučování, tzv. "čertí školička". Děti v tento den přišly v kostýmech čertíků a dorazil také jeden Mikuláš. Pro žáky byl připraven bohatý program po celý den - soutěže, cesta peklem, vaření čertovského guláše, řádění s hudbou a tvoření lucerniček. 
Následně 6. 12. třídu navštívili opravdoví čerti, andílci a Mikuláš, kteří všem žákům donesli sladký balíček. 

Čertí školička u předškoláků

Prosinec v družině

Těšíme se na Mikuláše, na vycházce vítáme první sníh, vyrábíme svícínky s andělíčky aj. Ale hlavně se těšíme na Vánoce!

Listopad v družině

Listopad v družině ještě stále ve znamení podzimu. Vyrábíme a hrajeme si…….

  Opět jsme se tradičně zapojili do soutěže DDM Volňásek „Zdobení vánočních stromečků 2021“. Tentokrát zdobili žáci první a třetí třídy společně s třídními učitelkami a asistentkami pedagogů. Šikovné ručky žáčků vytvořily odolné ozdoby z kartonu, alobalu, vlny a korálků. Tak snad se vám budou líbit. Držte nám palce při hodnocení stromečků. 
Mgr. Spurná K. a Mgr. Malastová H.  

Zdobení stromečků 3.A + 1.A pro rok 2021

Naše škola slaví 45. výročí

„Čtyřka“ slaví v letošním školním roce již své 45. narozeniny. Za ta léta prošla jejími lavicemi velká spousta žáků a učitelů, kteří si zajisté spolu s námi rádi zavzpomínají na střípky z její historie.Slavnostnímu otevření nové školy se těšilo 1. září 1976 celkem 350 žáků. Provoz 2. stupně byl zahájen o rok později. Největší rozmach zažila škola pod vedením ředitele Milana Samce v roce 1986, kdy jí navštěvovalo 720 dětí. V roce 1998 převzal vedení školy ředitel Zděnek Růžička, který se zasadil o otevření tzv. přípravné třídy pro děti s odloženou školní docházkou a mentálním postižením. Za jeho působení se budova po dlouhé době dočkala nového kabátu. V roce 2014 se do volných prostor školy přestěhoval DDM Volňásek. V dalších letech došlo k administrativnímu sloučení ZŠ Petlérské, DDM Volňásek a v roce 2016 přibylo i detašované pracoviště ZŠ Havlíčkova. Vedením tohoto nově vzniklého „trojboje“ byl v roce 2016 pověřen současný ředitel Jaromír Mácha. Vznikla tak organizace, která vzdělává a vychovává děti a mládež od předškoláků (některé kroužky DDM, přípravná třída), přes 1. a 2. stupeň běžných tříd a tříd pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, až po žáky plnoleté ve speciálních třídách. O všechny se v současnosti stará na 70 zaměstnanců.K období vzniku školy neodmyslitelně patří založení Pionýrských organizací. Pod jejich záštitou byly v létě pořádány dětské tábory a fungovala řada mimoškolních zájmových útvarů. Mezi ně patřil i kroužek házené, ve které se v roce 1989 podařilo mladším žačkám získat první historický titul z přeboru republiky v národní házené. Vrcholem úspěchu v tomto sportu byla pak kvalifikace žen do 1. ligy v roce 2002. V dalších letech vychovala škola řadu mladých fotbalistů pod vedením učitelky Evy Rechové.Vzhledem k dlouholeté spolupráci s dětským časopisem Ohníček se na škole každoročně konala celorepubliková akce Klášterecká šlapačka Ohníčku, během níž školu navštívila řada známých osobností jako např. zpěvák Dalibor Janda, zpěvačka Lucie Bílá či skupina Kroky pod vedením Františka Janečka.V minulosti se žáci velice dobře umísťovali v hudebních a recitačních soutěžích. V současné době sklízí řadu úspěchů malí flétnisté učitelky Hany Malastové a zpěváčci učitelky Petry Rompotlové. Díky výtvarným výstavám organizovaným učitelkou Janou Bočkovou jsme jejich práce mohli zhlédnout v zámeckém sále či kulturním domě. Ze spolupráce s Tomášem Bartákem vzniklo v roce 2009 hudební CD či úspěšné divadelní představení Operky. Úzká spolupráce je i mezi školou a mateřinkami. Pro budoucí prvňáčky připravují velcí školáci každoročně Dílničky pro předškoláčky.Masopustní karnevaly, Velikonoce, Pálení čarodějnic, Noc s Andersenem, Den dětí, Ukliďme Česko jsou názvy akcí pořádaných každoročně naší školou pro žáky všech kláštereckých základních škol. Mezi ně patří i velmi úspěšné taneční soutěže, které připravovala učitelka Hana Příšovská. K dalším akcím, které jsou pořádané dodnes, patří oblíbené Dýňování, Halloween, Mikuláš, Česko zpívá koledy, Vánoční dílničky a besídky. Mimo kulturní, vzdělávací či turistické výlety po českém kraji podnikají učitelé se svými svěřenci již dlouhá léta i výpravy do zahraničí.Nedílnou součástí výchovy a vzdělávání jsou preventivní aktivity školy s cílem zvyšování odolnosti dětí vůči sociálně patologickým jevům (Projekt Podaná ruka žákům či Paragraf 11/55 – dodržujeme zákony).Činnost školní družiny naší školy je velmi rozmanitá. Pořádají se velmi oblíbené výlety do okolí, sportovní nebo pěvecké soutěže. Velký ohlas sklidila pěvecká soutěž DOREMI. Děti naší školy chodí do školní družiny rády, neboť mohou své dovednosti a schopnosti rozvíjet ve velmi příjemném prostředí.Dění na škole bylo kromě kronik zaznamenáváno i formou Fotonovin, které jsou zpravidla vystavovány v rámci výročních dnů otevřených dveří. Od roku 1993 vychází školní časopis Třesky plesky, který byl přejmenován na Publish s.r.o. V současnosti jsou veškeré aktuální informace prezentovány na školním webu: www.zsddmklasterec.cz.Vzhledem k současným epidemiologickým opatřením je oficiální program oslavy 45. výročí školy pro veřejnost odložen na květen příštího roku. ZŠ Petlérské přejeme spoustu šikovných školáčků a bezva učitelů, pro něž bude radost zde pracovat minimálně dalších 45 let.

Přírodovědné pokusy pro předškoláky

  Přípravná třída přijala pozvání od p.uč. Mgr. Martiny Novákové do učebny fyziky na přírodovědné pokusy. Nejprve si žáci oblékli trika jako laboranti a poté si poslechli tlukot svého srdce. Následoval pokus zvaný "sopka" a řada pokusů s magnety. Žáci si také vyzkoušeli kouzlení s balónkem, který zvládli přilepit na zeď bez použití lepidla. V závěru celé pokusné hodiny si děti hrály s pipetou, vodou, jarem a pepřem. Pokusy byly velice zajímavé a žáci zažili něco nového. Všichni paní učitelce za skvělou hodinu děkujeme a těšíme se na příště :-).

Den s knihou v PT

  Žáci se během vyučování seznamovali s různým typem knih (leporela, encyklopedie, knihy naučné a pohádkové ...). Všechny knihy si společně prohlíželi a povídali si také o svých nejoblíbenějších knihách a pohádkách. V závěru dne si každý vytvořil své leporelo s pohádkou "O neposlušných kůzlátkách".

Plavecký výcvik 2. A, 2. B

  Až do konce listopadu budou žáci druhých tříd absolvovat hodiny plavání. Plaveme vždy v úterý a celý kurz trvá deset lekcí. Jsme rádi, že i v době covidové můžeme tento výcvik absolvovat.  S každým týdnem se malí plaváčci zlepšují, někteří už pěkně zvládají techniku základních plaveckých stylů. Na závěr každé plavecké dvouhodiny je pro všechny odměnou společné řádění v bazénu.

Školní kolo Pythagoriády 2021-2022

  Na naší škole proběhlo ve 44. týdnu školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda určené žákům šestého, sedmého, osmého a devátého ročníku. Soutěžící řešili 15 úloh, na jejich vyřešení měli 60 minut, není povoleno používat kalkulačky ani tabulky. Celkem se zúčastnilo 28 žáků, zastoupeny byly všechny ročníky, pro které byla soutěž určena. Úspěšným řešitelem je soutěžící s 10 a více body. Letos jsme příliš úspěšní nebyli. Nejlepších výsledků jsme dosáhli v kategorii 6. ročníku, kde nejvíce bodů a to 8 získal Dominik Grusser. Všem účastníkům děkujeme za účast.
Ing. Irena Křížová

Výstava Vzdělávání

  9. 11. se vycházející žáci 8. a 9. ročníku zúčastnili výstavy Vzdělávání v chomutovské sportovní hale. Bylo zde prezentováno 29 středních škol ve svých stáncích, kde si žáci mohli pohovořit s učiteli i studenty daných škol. Žáci mohli získat propagační materiály a přiblížit se tak ve svých plánech k definitivnímu rozhodnutí, jaké obory či školy napsat do svých přihlášek v únoru.

Číst nás baví 3. A

  V předešlém roce jsme se úspěšně pasovali na čtenáře a odměnou nám byla přihláška do Městské knihovny v Klášterci nad Ohří. Od září knihovnu pravidelně navštěvujeme. Jednou za měsíc si každý z nás vybere tu nejkrásnější knížku a spokojeně si ji odnáší do školy. Domů to nevydržíme. Musíme se do ní začíst už ve třídě.
A protože na čtení musí být ta správná atmosféra, můžeme si donést z domova polštáře pro lepší pohodlí.
A pokud knihu přečteme celou a stojí za to, zapíšeme si její stručný obsah do ČTENÁŘSKÉHO DENÍKU a kamarádům o knížce krátce povyprávíme. Třeba si právě tu příště půjčí oni.

Halloweenské dopoledne 3. A

  Před podzimními prázdninami jsme si užili „ HALLOWEENSKÉ DOPOLEDNE“. Děti přišly do školy v maskách. Učili jsme se, ale zábavnou formou. Vyplňovali jsme, luštili, lepili, stříhali a jinak tvořili. V hodině TV jsme si zahráli hru“ KRVAVÉ KOLENO“ a za pomoci násobilky jsme se dozvěděli o HALLOWEENU novinky, které jsme ještě nevěděli. Ale hlavně jsme si vysvětlili, že je to svátek přejatý a u nás máme jiné, ne tak zábavné, ale pro nás důležité podzimní svátky. Domů si děti odnášely halloweenskou výzdobu, strašidelnou čelenku a hračku.

Strašidelná výuka v přípravné třídě

  Měsíc listopad žáci přípravné třídy začali strašením. Všichni si donesli masky, kostýmy a strašidelné vyučování mohlo začít.Děti soutěžily ve třech disciplínách: hod na cíl, chůze na chůdách, skoky v pytlích. Dále dlabaly dýně, tvořily, tančily, hrály si a v závěru dne hledaly poklad. Dva žáci se dobrovolně nechali omotat jako mumie a ostatní kamarádi si jejich omotávání užívali a zažili spoustu legrace. 
 

Halloween 2. A

  Páteční dopoledne před podzimními prázdninami se neslo v duchu Halloweenu. Žáci přišli do školy v různých převlecích a maskách. Vyráběli jsme podzimní dekorace a poslouchali strašidelnou hudbu. Sraz kostlivců, čarodějnic a ostatních strašidel jsme si moc užili.

Zážitkové učení a drakiáda v přípravné třídě

  V uplynulém měsíci si žáci vyzkoušeli zážitkové učení venku, při kterém si vytvořili skřítky pomocí přírodnin. Každý tvořil skřítka dle své fantazie. Také sbírali kaštany, které následně využívali při výuce a před podzimními prázdninami si užili drakiádu. I přes velkou absenci se akce zdařila a věřím, že při následujících akcích nás bude už více. 
Bc. Barbora Bitomská

Pasování na čtenáře žáků 2. A a 2. B

V pondělí 18. 10. proběhlo v Městské knihovně v Klášterci nad Ohří  „Pasování druháčků na čtenáře“. Žáci předvedli své čtenářské schopnosti, šikovní čtenáři byli pochváleni a všichni společně panu králi slíbili, že si budou každý večer před spaním číst.           
Nejen, že se akce dětem líbila, ale ještě dostaly bonus v podobě výpůjček v knihovně na rok zdarma.  
Z akce jsme obdrželi také video, které je neveřejné, lze spustit pouze přes tento odkaz:
https://www.youtube.com/watch?v=AhhrKfGzVKE

Distanční výuka verze 2.0

  Covidová doba přináší nové výzvy.
Paní učitelka Dita Procházková se rozhodla posunout distanční výuku na novou úroveň. Protože byla nucena nastoupit do karantény, zkusili jsme distanční výuku obráceně, žáci jsou ve škole a paní učitelka doma na karanténě. Škola nakoupila nutné technické vybavení, proběhlo několik cvičných hovoru a on-line výuka “naruby” mohla začít. Jedná se o experimentální výuku, která by měla mít lepší výsledky než klasické suplování za nepřítomnou kolegyni.

Mgr. Jiří Kypta

Prezentace SŠ

  Dne 14.10. jsme se po roční pauze mohli opět zúčastnit prezentace středních škol západního regionu, pořádané na SPŠ v Ostrově pro vycházející žáky. Tentokrát sice za přísných hygienických opatření - povinné dezinfekce, nasazeného respirátoru FFP2 i zákazu konzumace jídla a pití na místě - to jsme však přijali a zvládli a měli jsme tak možnost zjistit informace o spoustě středních škol od samotných studentů, kteří se nám zde věnovali, získali propagační materiály, letáky a též si prohlédli interiéry samotné ostrovské střední školy. Již se těšíme na podobnou prezentaci, pořádanou pro severní region v chomutovské sportovní hale, kterou máme v plánu 9.11. Zde opět nahlédneme „pod pokličku“ dalších středních škol, což nám pomůže lépe se rozhodovat, kterou školu a obor nakonec v březnu do přihlášky napsat. 
Žáci 9.A a V.P. Ivana Hykyšová

Přednáška "Zdravá výživa a zdravý životní styl"

  V úterý 5.10.2021 naši školu navštívila Prim. MUDr. Patricie Kotalíková, která s dětmi a pedagogy pohovořila na téma "Zdravá výživa a zdravý životní styl". Přednáška i s prezentací byla velice poutavá a padlo mnoho dotazů. Děkujeme paní doktorce za profesionální projev, lidský přístup a čas, který nám věnovala. Velice rádi v případě nouze využijeme kontaktů a případné spolupráce při řešení problémů s nadváhou a poruchami, kterými jsou např. anorexie a bulimie. 
Mgr. Martina Nováková

Odkaz na specializované centrum:
Ambulance pro děti s nadváhou
Zdravotní sestry (p. Březinová nebo p. Kosová - tel. 474 944 318, 474 944 357 či 474 944 315
email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Oblaka na ZŠ Petlérská

  I v letošním školním roce pokračujeme s Elixírem. Již třetím rokem... nebo čtvrtým??? 😂 se učitelé fyziky schází na Elixíru v Chomutově. Zábavné pokusy nám pravidelně každý měsíc vozí Mgr. Květa Kolářová a my se je pak snažíme aplikovat do výuky. Pravda - je to forma výuky, která hodně baví a ve výsledku nejvíce naučí. Prvním letošním tématem byla meteorologie a s ní spojená tvorba oblak a větrných tornád 👍. Nároky na pomůcky jsou minimální a tak jsme je s deváťáky zvládli hned další den. Z pubescentů se v momentě staly malé děti a oblaka se v momentě tvořila po celé třídě.  Děkujeme za super pokusy a nápady a budeme se těšit na další setkání.   
Mgr. Martina Nováková 

Basketbal na škole

  I v letošním školním roce nabízí ZŠ Petlérská svým žákům pravidelné tréninky basketbalu. Za dobu tříleté spolupráce s BK Levharti Chomutov se basketbalový kroužek na škole stal její nedílnou součástí. Začínající adepti a talenti vybraní z tehdejších páťáků vyrostli v borce „osmáky“. Jejich nadšení i talent je znát a věřte, že nic není zadarmo. Jejich píle a snaha se ruku v ruce s talentem změnila v basketbalové nadšení a um. Vzhledem k velkému zájmu už netrénujeme jednou týdně, ale dvakrát! Ve středu se společně věnujeme malým dětem z 1.stupně a v pátek jsou na řadě borci z osmičky. Je krásné pozorovat, jak se zlepšují, postupně k sobě přibírají mladší spolužáky a celkově pak tvoří tým. Pevně věřím, že i v letošním školním roce se nám podaří uspořádat turnaj mezi školami z okresu.   
Mgr. Martina Nováková

Druháci na statku Lesná

  Pro druháky jsme připravili na 30.září projektový den v přírodě. Naší cílovou destinací byla Lesná, Nová Ves v Horách. Místo výuky jsme tedy vyrazili do Krušných hor. Už při vystoupení z autobusu nás ovanul čerstvý horský vzduch. Průvodkyně paní Herzánová nás přivítala a věnovala se nám celé dopoledne.  Před skanzenem jsme si nejprve prohlédli historickou zemědělskou techniku a poté jsme navštívili jednotlivé světnice ve starém stavení. Nejvíce děti zaujaly velké starodávné pece, tehdejší kuchyňské vybavení, nábytek a sáně rohačky. Po svačině čekala děti práce s přírodninami, které si nasbíraly v lesním arboretu, kde si připomněly i názvy některých stromů a keřů. Ve dvojicích vyrobily krásné lesní skřítky. Na závěr si děti mohly pohladit hospodářská zvířata, chovaná v areálu hotelu Lesná. Dětem se výlet moc líbil, slunečné počasí nám přálo, a tak se nám ani nechtělo domů.  Bonusem navíc bylo, že akce byla zdarma, hrazená ze šablon EU.   

Návštěva hasičského záchranného sboru

  Třídy 2. A a 2. B navštívily ve středu 6.10. stanici hasičského záchranného sboru. Žáci si mohli prohlédnout hasičské vozy, nahlédli také dovnitř a seznámili se tak s technickým vybavením vozidel. Hasiči žákům přiblížili obsah jejich práce a různá rizika, kterým jsou denně vystavováni. Společně s hasiči si žáci zopakovali různá bezpečnostní opatření a důležitá telefonní čísla. Děkujeme za vstřícný přístup, a čas, který nám věnovali.  

Družina v měsíci září

  Hned ve druhém týdnu k nám zavítalo dětské divadlo Z BEDNY z K. Varů. Do ŠD Petlérská 9. září a v ŠD Havlíčkova účinkovali 15. září. Náramně jsme si to, s panem Pohodou, jak mu děti říkají, a se Soničkou všichni užili. Chodíme ven na vycházky, hrajeme si, vyrábíme apod. Ve druhé půlce září děti potrápila velká nemocnost  ( rýma, kašel, teploty aj. ), takže jsme se všichni vzájemně moc neužili. Těšíme se na nová dobrodružství, která nás čekají v měsíci říjnu.

Jak se do lesa volá, tak se z vody ozývá ... aneb „Co přírodě dlužíme II.“

  V letošním roce je nám ctí pokračovat v projektu Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá ... aneb „Co přírodě dlužíme I.“ . Název projektu poněkud prazvláštní, ale při troše pozornosti jasný a logický. Před dvěma lety se žáci ZŠ Petlérská v Klášterci zapojili do projektu Nadačního fondu „Severočeská voda“ a společně s veřejností a seniory vyrobili větší množství krmítek, pítek a hmyzích domků, které byly umístěny do mateřských školek a Domova seniorů v Klášterci. Cílem bylo svépomocí pomoci přírodě a zamyslet se nad tím, co přírodě dlužíme. Vzhledem k tomu, že práce děti nadchla a výsledek byl vzhledem k jejich věku a možnostem více než dobrý, vznikl v letošním roce projekt navazující. Nadační fond Severočeská voda v letošním roce opět vyhlásil program na podporu životního prostředí. Jako učitelka ZŠ Petlérská jsem se společně s Milošem Králem (zaměstnanec SčS, jehož prostřednictvím byl grant získán) letos rozhodla na původní projekt z roku 2019 navázat a nasměrovat jej tentokrát na vodu a její okolí. Asi málokdo ví, že se obec Okounov honosí překrásným útočištěm pro „kempaře“, vodáky a především množství živočichů a rostlin. Jde o Tábořiště U Včelky, které disponuje krásným prostorem přiléhajícím řece a majiteli, kteří milují faunu a floru celým srdcem. Během roku tento kemp navštíví mnoho škol, školek, klubů a skupin dětí, kterým majitelé ukazují krásy přírody a vypráví o kachnách, labutích, včelkách a rybkách. Snad proto vznikl nápad vytvořit stezku z Klášterce, až na „Včelku“. A právě v tomto kempu pak vytvořit naučné a vzdělávací centrum pro školní skupiny a širokou veřejnost.  A co tedy momentálně žáci ZŠ Petlérská dělají??? Pracují v dřevodílně školy, brousí, pilují a řežou dřevo. V DDM Volňásek malují, tvoří z keramiky a vyhledávají informace na internetu. Připravují si materiál pro tvorbu naučné stezky vedoucí z Klášterce až na Včelku. Upravují dřevo na rozcestníky, vypalují do dřeva obrázky a informace, vyrábí informační tabule a interaktivní hry – společně tvoříme hru tajemného piráta, který žije na ostrově U Včelky a který skrývá poklad pro moudré hlavičky, které dokáží vyřešit všechny připravené úkoly. Je před námi spousta práce a snad se nám zadaří jako před dvěma lety, kdy jsme přírodě dlužili péči o ptactvo a hmyz.   Pokud by měl někdo zájem náš projekt podpořit finančně, materiálně nebo přispěním své manuální zručnosti, pak jej velice rádi uvítáme.    
Mgr. Martina Nováková

Krušnohorské poznávání

  Žáci 1. a 2.stupně ZŠ Petlérská si během měsíce září vyjeli do hor, aby mnohé poznali, ztratili a následně našli. V rámci projektu „Krušnohorské poznávání“, který byl zaměřen na environmentální výchovu a primární prevenci, postupně navštívili Vzdělávací a rekreační centrum na Lesné. První stupeň se v jedné části programu zaměřil na přírodu a její rozmanitosti. Ve druhé části pak poznávali řemesla a historii řemesel v Krušných Horách. Každý si vyrobil drobný upomínkový předmět ze dřeva nebo ovčí vlny. Druhý stupeň se potýkal s mapováním a orientací v prostoru, objevoval krásu hor. Žáci byli rozděleni do skupin a za pomoci vysílaček, GPS, dalekohledů a tabletu plnili úkoly. Byli vysláni do terénu na ,,misi“. Měli za úkol vyhledat do mapy zanesené body a stanoviště v okolí, které následně zdokumentovali prostřednictvím selfie. V rámci programu se žáci seznámili s pojmy z meteorologie. Podle žáků: Program byl ,,pecka, bomba, střela, tlak a dělo“. Moc děkujeme ekologickému centru Lesná a Mgr. Kateřině Herzánové a její kolegyni za program, který rádi zopakujeme nebo prohloubíme.                         
  Projektového dne se zúčastnilo celkem devět tříd školy a veškeré náklady, jako doprava a edukační program vedený odborníky z praxe, byly financovány z projektu ŠABLONY II., žáci se tudíž na financování nemuseli podílet.                                                                                    
Mgr. Martina Nováková a Martina Musilová 8.A

Září v přípravné třídě

  První dny školního roku zvládli nováčci z přípravné třídy na výbornou. Na začátku září proběhl ve třídě adaptační den,
při kterém žáci hráli hry, povídali si a navštívili školní hřiště, na kterém také mohli vyzkoušet kresbu křídou. Důležitou aktivitou 
byla cesta za poznáním školy, včetně Volňásku a jeho zájmových kroužků. Děti milují cvičení ve školní herně, aktivity
na koberci, ale také se rády učí novým věcem v lavicích a hrají různé pohybové či společenské hry. Měsíc září byl uzavřen 
jablečným dnem, při kterém na žáky čekaly „jablečné úkoly“, ochutnávka jablek a tvoření z barevných papírů. 

Projektový den 15. 9. – 1.A a 3.A

  Pro naše žáky jsme naplánovali projektový den se svými učiteli a s odborníkem z praxe – pedagogem Danou Rytychovou, která na naší škole dříve působila v přípravné třídě. Jednalo se o divadelní představení v Městském divadle v Mostě, Lotrando a Zubejda. Žáci shlédli skvělé písničkové představení a oprášili si i znalosti společenského chování a etikety. Po divadle náš čekal pěší výstup na hrad Hněvín, kde nám byl odměnou krásný výhled na město Most, přálo nám slunečné počasí. Zde jsme s dětmi posvačili a společně s pí. Rytychovou si zahráli pár soutěží a her v příjemném prostředí hradního nádvoří. Den se nám moc líbil a těšíme se na další podobné vyučování mimo školu. 
Mgr. Spurná K., Mgr. Malastová H.   

Literární soutěž

Žákyně 8.A naší školy, Anička Směšná a Emma Gruberová, se účastní literární soutěže Vyhraj s dopisem pořádané Českou poštou. Své dopisy na téma "Napište dopis členovi své rodiny o svých zkušenostech s pandemií COVID-19" před pár dny odeslaly a nyní nezbývá než čekat na výsledek. Přejeme oběma dívkám hodně štěstí a držíme jim palce, aby vyhrály, určitě si to za své výtvory zaslouží. Mgr. M. di Virgiliová

Školní družina v měsíci únoru

 Skupinky dětí z přípravné třídy a druháčci jsou v pavilonu ŠD, každý ve své herně, společně s p. vychovatelkou zavzpomínali na maškarní karneval, který pokaždé v únoru probíhá a má v naší družině již dlouholetou tradici. Letos proběhlo pouze vytváření různých výtvarných koláží, vyrábění šašíků, figurek aj. zajímavé činnosti. Prvňáčci ve svých skupinkách byli v hernách DDM Volňásek. Vyráběli z keramiky, malovali, dělali různé výrobky srdíček, zaměřené k Valentýnu – měsíci lásky. Společně, i když každá skupinka zvlášť, chodili všichni ven na čerstvý vzduch, do zimní přírody, hráli si na sněhu, stavěli sněhuláky, bobovali a vymýšleli různé zajímavé hry.

Zimní olympiáda v PT

Děti z přípravné třídy zakončily mrazivé období zimní olympiádou, na které si vyzkoušeli legrační úkoly. Skákání v pytlích, hod na cíl, skoky přes překážky, chůzi na chůdách nebo také bruslení na papírech, které je bavilo ze všeho nejvíce. Na závěr celého olympijského dopoledne získal každý sportovec svou medaili. 

Renovace školy v době "covidové"

Dobu "covidovou" jsme využili k renovaci některých učeben. Vyměnili jsme nábytek, podlahové krytiny.

Upravili se i některé kabinety

Rekonstrukce se dočkala dlažba na chodbě 1. patra druhého stupně.

Zcela prázdná však škola úplně není. Prezenčně se učí žáci v přípravné třídě, první třídy a třída druhá. Někteří starší žáci dochází na konzultace. 

Pro předávání úkolů, učiva a informací jsme zřídili recepci.

V provozu je také školní kuchyně a jídelna. 

Už se těšíme, až budou do školy chodit všichni!

Karneval v přípravné třídě

Žáci přípravné třídy si v polovině února užili karneval. Donesli si z domova masky různých postaviček, soutěžili, tancovali a tvořili .Na závěr všechny děti dostaly diplom a malou odměnu za účast na karnevalovém dni.

Školní družina v měsíci lednu fungovala v homogenních skupinkách.

  Přípravná třída pracovala pod vedením paní as. Miri F., třída 1.A si užívala s p. vychovatelkou Adrejkou M.. 1.B s p. vych.Verčou K. a s druháčky si užívala p. vych. Martinka P. V zimních měsících se staráme hlavně o ptáčky. Při pobytu venku jsme jim nosili zobání do krmítek nebo k řece. Když napadl sníh, vytáhli jsme boby a užívali si radovánek. V hernách jsme malovali, kreslili, stříhali, lepili apod. a někteří pracovali s keramikou. To vše pod vedením našich hodných vychovatelek. Toto vše a ještě něco navíc je vidět na fotografiích.  

ŠKOLNÍ DRUŽINA – školní rok 2020 – 21

Nám začal vesele, přišli jsme všichni 1. září odpočati po prázdninách. V družině jsme byli rozděleni do dvou oddělení. V 1.odd. u p. vych. Pavly P. byli žáci od druhé až do páté třídy a ve 2.odd. u p. vych. Martiny P. byli malí žáčci z přípravné třídy a 1.A a B. Někteří chodili do ŠD i ráno od 6,00 hodin a odpoledne jsme si všichni společně hráli, zpívali, soutěžili, vyráběli, malovali, chodili jsme na vycházky a sportovali jsme venku i v tělocvičně. V prvopočátku bez roušek, potom všichni pospolu, ale i rouškami. Ale nadále se opatření zpřísňovala díky nemoci coronavirus, která opět zaútočila. Od 14.října jsme pracovali v homogenních skupinkách, kde nám vypomáhaly p. vych. z našeho DDM Volňásek. Toto vše trvalo až do vánočních prázdnin a bohužel trvá i nadále v novém roce 2021. Na přiložených fotografiích je zaznamenána činnost od září až do prosince 2020. Na závěr je několik fotografií z činnosti ŠD detašovaného pracoviště Havlíčkova p. vych. Martiny Š.

Vycházka ke stromečku

Příprava na Mikuláše

Tvoření s Andreou

Ranní činnosti

Podzimní práce

Usmrkánci

Tvoření ze stavebnice

Družina na detašovaném pracovišti

Zimní radovánky v PT

V lednu jsme se všichni dočkali sněhové nadílky, a tak žáci z přípravné třídy vyrazili do blízkého parku u školy užít si zasněžený den. Někteří bobovali, váleli sudy, stavěli sněhuláky nebo vytvářeli andělíčky ve sněhu. Doufáme, že takových dní bude více. 😊

Mikulášská nadílka ve 3.A aneb Jak si čerti v pekle hrají

Stejně jako v předešlých letech navštívil děti ve školních lavicích Mikuláš s čertem. Protože máme pouze samé hodné žáčky, které netíží žádné hříchy, pozvali jsme si pekelníka, aby nám ukázal, jak si hrají čertí školáci v pekle. Zábava se i našim dětem moc líbila. V závěru jsme se dočkali vytouženého Mikuláše, který děti pochválil za pilnou práci ve škole, zejména při distanční výuce. Kromě malé dobrůtky nadělil většině žáčkům i pěkné známky (-: