Základní škola, Klášterec nad Ohří, Petlerská 447, okres Chomutov

Metodik primární prevence

zpět na úvodní stranu


Metodik primární prevence

Mgr. Martina Nováková
tel.: 737 798 919

Náplň práce:
1) Prevence záškoláctví, spolupráce se školními asistenty 
2) Individuální práce s problémovými žáky a jejich rodiči (na základě požadavků třídních učitelů) 
3) Protidrogová prevence 
4) Protidrogová prevence 
5) Sledování delikvence mládeže a její důsledky 
6) Prevence negativních důsledků užívání drog a návykových látek 
7) Zdůraznění škodlivosti působení drog na dětský organismus 
8) Volnočasové aktivity 

Na metodika primární prevence se lze obracet s následujícími okruhy otázek: 
1) problémy ve vztazích se spolužáky, se členy rodiny, s partnerem 
2) problémy se sebou samým (strach, úzkost, deprese, bulimie...)