Zápis žáků cizinců, kterým byla poskytnuta

dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. 

 

Termín: 6. a 7. 6. 2022 13:00 - 17:00.

 

S sebou: rodný list dítěte, doklad o bydlišti v ČR, doklad o zdrav. pojištění

Žáci budou přijímáni do naplnění kapacity třídy.