Pedagogický sbor

Vedení školy

   Mgr. Mácha Jaromír    ředitel školy
   PhDr. Malastová Jiřina    zástupce ředitele školy

 

Učitelé 

 Mgr. Wollinová Saloňová Dana  I.ZŠ
         Kučerová Hana II.ZŠ
         Rešlová Drahomíra III.ZŠ
 Mgr. Cekotová Zdena IV.ZŠp
         Pokorná Zdeňka  I.ZŠS
 Mgr. Šifferová Oldřiška II.ZŠS
 Mgr. Rompotlová Petra III.ZŠS
 Mgr. Růžička Zdeněk  
         Pilmaierová Marie  

 

Vychovatelka ŠD

Bc. Štefánková Martina

 

Asistentky pedagoga

 Černá Karolína
 Kováříková Miroslava
 Ledvinková Petra
 Paličková Stanislava
 Šperglová Jana

 

Správní zaměstnanci

 Blehová Monika sekretářka
 Pokorná Alena uklízečka
 Šímová Kamila uklízečka
 Zacharenko Roman školník