Aktuality

 

Preventivní program

1. a 2. listopadu k nám na školu zavítal preventista  pan Pospíšil, který žákům 2. stupně přednášel na různá témata uzpůsobená věku dětí.

 

Velice zajímavou formou vysvětlil dětem problém – kyberšikany, lásky a přátelství, drog a závislosti. S dětmi navázal velmi dobrý kontakt a vedl s žáky zajímavou diskuzi.

Pavlína Černohorská, Mgr. Bohuslava Laudátová

prevence004prevence002