Aktuality

UPOZORNĚNÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY
Strávníci, kteří platili obědy za hotové a vznikl jim přeplatek od měsíce března 2020, prosím aby si jej vyzvedly osobně proti podpisu /zákonný zástupce/ v kanceláři ŠJ u vedoucí p.Barákové,
 
 
pondělí - pátek od 7 do 13 hodin do 15.6.2020!!!!!
 
Strávníci, kteří platí stravné běžným účtem/BÚ/, jim bude tento přeplatek zaslán na jejich čísla účtů na konci června 2020 /nejdéle do 2.7.2020/.
Děkuji za pochopení a celý kolektiv přeje všem dětem a zaměstnancům krásné ,radostné a slunečné prázdniny.
 
Vedoucí školní jídelny
Baráková Jiřina