Aktuality

Vysvědčení za šk.r. 2019-2020

na základě rozhodnutí MŠMT ze dne 15.6.2020 je umožněn vstup všem žákům bez omezení počtu do budovy školy, dne 26.6.2020 v 8.00hod k převzetí vysvědčení.

Každý žák, který si přijde 26.6.2020 osobně vyzvednout vysvědčení, musí mít s sebou vyplněné čestné prohlášení o neexistenci virového onemocnění viz. příloha, případně k vyzvednutí předem v kanceláři školy.

Vysvědčení, které si nevyzvednou žáci 26.6., budou uložena v kanceláři školy a žáci, případně zákonní zástupci, si je mohou vyzvednout v týdnu: 

od 29.6. do 3.7.2020, denně 8:00 - 13:00hod.

30.6. a 1.7.2020 8:00 - 15:30hod.