Aktuality

 Požadavky na sešity na školní rok 2020/2021

v příloze článku naleznete stejnou tabulku ve formátu pdf, která umožňuje snažší tisk.

Požadavky sešitů na školní rok 2020/2021

pro II.stupeň

Předmět

Roč.

Typ

sešitu

Ks

Typ

sešitu

Ks

Typ sešitu

Ks

Český jazyk

a

literatura

6.

544

4

464

2

7.

544

3

8.

544

3

9.

544

3

Anglický jazyk

6.

524

1

7.

524*

1

8.

524*

1

9.

524*

1

Německý jazyk

6.

7.

524

1

544

1

8.

524

1

544

1

9.

524

1

544

1

Dějepis

6.

524

1

564

1

7.

524

1

564

1

8.

524

1

564

1

9.

524

1

564

1

Výchova

k občanství

6.

524

1

7.

524

1

8.

524

1

9.

524

1

Výchova ke zdraví

6.

524

1

7.

524

1

Zeměpis

6.

x

7.

x

8.

x

9.

x

Matema-

tika

6.

440

1

465

1

7.

440

1

465

1

8.

440

1

465

1

9.

440

1

465

1

Přírodopis

6.

540

1

7.

540

1

8.

540

1

9.

540

1

Fyzika

6.

565

1

7.

565

1

8.

565

1

9.

565

1

Chemie

8.

545

1

9.

545

1

Hudební

výchova

6.

544

1

7.

544

1

8.

544

1

9.

544

1

Člověk a svět práce

6. - 7.

540

1

8. -9.

540

1

Informatika

6.

x

7.

x

8.

x

9.

x

Výtvarná výchova – v září dostanou žáci požadavky na zakoupení pomůcek

*lze pokračovat v sešitě z loňského roku

 

Attachments:
Download this file (Sešity na školní rok 2020_2021.pdf)Sešity na školní rok 2020_2021.pdf[ ]161 kB