Základní škola, Klášterec nad Ohří, Petlérská 447, okres Chomutov

Aktuální informace k zápisu do prvních tříd pro školní rok 21-22 naleznete v oddíle " Aktuality"
klikněte zde

desatero pro rodiče

                                                                        Kritéria pro přijímání žáků do prvního ročníku

1.V první řadě budou zařazeni do seznamu žáků naší školy všichni zájemci ze spádového obvodu naší školy (dle statistiky bychom měli mít pro všechny volnou kapacitu). Dále děti, které měly v loňském školním roce odklad školní povinné docházky.

2.Dále budou do seznamu našich žáků zařazeni zájemci z jiných spádových obvodů, kteří mají na naší škole staršího sourozence.

3.Ve třetím sledu se na naši školu dostanou ostatní zájemci z jiných spádových obvodů města Klášterce nad Ohří.

4.Následně budou přijímáni žáci, kteří nemají trvalé bydliště na území města Klášterce, a v jejich obci není základní škola.

5.Poté budou přijímáni žáci, kteří nemají trvalé bydliště na území města Klášterce nad Ohří.

6.Výše zmíněnou vyhláškou není dotčeno právo rodičů vybrat si pro své dítě jinou školu v souladu s platnými předpisy.

7.O přijetí dítěte k základnímu vzdělávání rozhoduje ZÁKLADNÍ ŠKOLA v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., tzv. Školský zákon a ve znění pozdějších předpisů.

8.V případě, že počet dětí, které se dostaví k zápisu, převýší kapacitu otvíraných prvních tříd, rozhodne škola o přijetí dětí z jiných spádových obvodů na základě transparentního losování.

9.Po 23. 4. 2021 ředitelství školy uzavře zápis dětí do prvních tříd pro školní rok 2021/2022 a zveřejní pod evidenčními čísly přijaté žáky na úřední desce a webových stránkách školy.