Základní škola, Klášterec nad Ohří, Petlérská 447, okres Chomutov

Detašované pracoviště Havlíčkova

zpět na úvodní stranu


Základní škola v Havlíčkově ulici 269 v Klášterci nad Ohří je detašovaným pracovištěm ZŠ Klášterec nad Ohří, Petlérská 447, okres Chomutov a poskytuje vzdělávání a školské služby pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci s mentálním postižením, osoby se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním) v základní škole a speciálních třídách základní školy speciální. Školské služby jsou poskytovány ve školní družině. Naše škola je zaměřena na děti, které jsou na základní škole neúspěšní, stresovaní náročností učiva, vyžadují výuku v malém třídním kolektivu, speciální přístup, pomalé tempo a všestrannou pomoc speciálních pedagogů a asistentů. Naši pedagogové se stále vzdělávají v nových přístupech ve výuce a učí se novým metodám. Máme zde útulně vybaveny kmenové třídy a také odborné učebny. Mezi odborné učebny patří plně vybavená počítačová učebna, učebna anglického jazyka s interaktivní tabulí, hudebna se společenskou místností a interaktivní tabulí, kuchyňka, školní dílna, dílna pozemků, také zde máme relaxační místnost, plně vybavenou tělocvičnu, školní knihovnu a keramickou pec. Součástí areálu školy je také rozlehlá školní zahrada, která je využívána při příznivém počasí k výuce a také zde máme záhonky pro pěstitelské práce. Děti na naší škole mohou zdarma navštěvovat zájmové kroužky a také mají možnost doučování. Škola je zapojena do projektu EU a ČR „Ovoce a zelenina do škol“ a do projektu „Mléko do škol". 
ŠKOLNÍ  DRUŽINA

Informace o provozu školní družiny         
- detašované pracoviště ZŠ Klášterec nad Ohří, Havlíčkova 269, okres Chomutov

 Školní družina je v provozu ve všedních dnech v době od 11,00 hodin do 14,00 hodin

   Činnost školní družiny: 
rekreační zájmové činnosti, vycházky, odpočinkové činnosti, didaktické hry, individuálně domácí úkoly

Program školní družiny:
Je převážně zájmový a rekreační – zájmové činnosti zaměřené na výtvarnou, pracovní a hudebně pohybovou výchovu, tělovýchova a sport, rekreační turistika. Využíváme tělocvičnu a učebnu s počítači. O všech ostatních akcích budou rodiče informováni předem, písemně.  Chtěli bychom připravit příjemné prostředí a organizovat činnost tak, aby byla zajímavá a přinesla dětem zábavu i ponaučení.  Ne webu školy v sekci "akce školy" Vás pravidelně informuje o akcích, výletech, tvoření a dalších činnostech, které s Vašimi dětmi děláme.   

Řád školní družiny:
   1) Dle ustanovení o platbách zákonných zástupců hradí rodiče příspěvek ve výši 200,- Kč na celý školní rok. Peníze jsou využity na materiální zabezpečení výchovných činností.
   2) Doporučený postup v případě nevyzvednutí žáka ze ŠD: V případě, že se družině opakovaně nepodaří kontaktovat zákonného zástupce ani jím pověřenou osobu, kontaktuje vychovatelka za účelem zajištění přiměřené péče o dítě zástupce obecního úřadu jako orgán sociálně-právní ochrany dětí.  Více možno k nahlédnutí u vedoucí vychovatelky – výňatek z podkladů Ministerstva práce a soc. věcí.   

Co dítě potřebuje:
 
- Vyplněnou přihlášku do ŠD  ( rodiče, zákonní zástupci - odevzdají vychovatelce v ŠD ) 
- Náhradní oblečení na vycházky a do tělocvičny – tepláky a vhodnou obuv  (vše ve vhodném sáčku)  a malý ručník
          Vše podepište nebo označte tak, aby si dítě své věci poznalo, tj. i oblečení a obuv!!   

Odchody žáků:
Děti odchází domů podle žádosti rodičů ( na zadní straně zápisního lístku ). Každou změnu ohlásí rodiče vychovatelce písemně ( v notýsku, nebo na lístečku s přísl. datem a podpisem rodiče ). Pokud bude dítě odcházet se starším sourozencem, či někým, kdo není uveden v ZL, je třeba písemný souhlas rodičů.

Ve školní družině je zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví žáků. Vychovatelky NESMÍ podávat dětem jakékoli léky!!

   Těšíme se na Vaše děti i spolupráci s Vámi, Bc. Martina Štefanková, vychovatelka školní družiny

Voláme zimu

Adventní procházka

Adventní procházka II. ZŠS, 9. a 10. ročník

Výtvarná přehlídka

25. 11. 202​2 proběhla ve Vejprtech každoroční výtvarná přehlídka - "Barevný podzim ve Vejprtech".

Exkurze

Ve středu 23. listopadu se žáci naší školy, spolu se svými učiteli, byli podívat na pracovišti Městské policie Klášterec nad Ohří. Pan Palfi, který se nás ujal, nám ukázal zbraně, neprůstřelné vesty, defibrilátor a spoustu dalších věcí. Také odpovídal na naše četné dotazy. Velkým zážitkem pro nás bylo vidět na monitorech naše město z různých úhlů pohledu. Velmi panu strá žníkovi děkujeme a přejeme krásný adventní čas. Mgr. Petra Rompotlová.

  Hasiči

Ve středu 16. listopadu 2022 jsme měli ve škole projektový den "Hasiči". Žáci měli možnost si prohlédnout vybavení v hasičských autech a hasiči jim velmi poutavě vyprávěli o své práci, ale i o tom, jak se chovat, aby hasiči měli práce co nejméně.

Státní svátek 17.11. 2022

U příležitosti státního svátku 17. listopadu "Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva" navštívili žáci třídy III. ZŠ/6. ročník v kulturním centru v Klášterec nad Ohří výstavu, která je věnována tomuto státnímu svátku a povídali si o významu demokracie.
Mgr. Václav Fric

Knihovna

Děti šestého ročníku třídy III.ZŠ navštívily v pátek 11.11.2022 v rámci třídního projektu "Čteme rádi, s knížkami jsme kamarádi" městskou knihovnu v Klášterci nad Ohří, kde si u knížek spisovatele a básníka Jiřího Žáčka povídaly o próze a poezii a potom si vybraly knížky, které si odnesly do školy, kde si je ve vyučovacích hodinách literatury, ale i o přestávkách budou číst a povídat si o nich.
Mgr. Václav Fric

Dýňohrátky 20. 10. 2022

"Dýňohrátky" se staly už tradiční podzimní školní akcí dětí ve škole v Havlíčkově ulici. Nezáleží na tom, jestli slavíme „Dušičky“ nebo Hallowen. Poznáváme tradice těchto dnů u nás i ve světě. Dozvíme se o původu a využití dýní i o tom, jak se mohou stát zdravou složkou podzimního jídelníčku. Začínáme společně v tělocvičně a bavíme se při sportovních hrách a soutěžích. Ve třídách tvoříme podzimní dekorace, zdobíme sebe i třídu. V knihovně školy poté každá třída představí a vystaví svoje výtvory a opravdu je čím se pochlubit! Na závěr můžeme ochutnat slané i sladké dobroty, které připravujeme právě z dýní. Když jsme vařili poprvé, mnozí byli značně nedůvěřiví 😊. Nyní už si na dýňové polévce a pomazánce pochutnávají téměř všichni a někteří chtějí i recept pro maminku. Společné dopoledne si všichni užíváme a těšíme se na další rok. 

„Čteme rádi, s knížkami jsme kamarádi“

je název projektu třídy III. ZŠ/6. ročník/ ve kterém si děti zábavnou formou budou utvářet pozitivní postoje ke knihám a ke čtení a ve kterém bude také docházet ke zlepšení jejich komunikačních schopností a tím také k úspěšnějšímu zvládání každodenních situací. Dále jsou děti zapojeni do národního projektu „Čtení pomáhá“ a každé dítě, které se zapojí do tohoto projektu, získá po přečtení vybrané knihy a po úspěšném vyplnění testu kredit padesát korun, který věnuje na jeden z nominovaných dobročinných projektů.

V rámci tohoto projektu děti ve čtvrtek 13. 10. 2022 navštívily městkou knihovnu v Klášterci nad Ohří, kde si s nadšením a velkým zájmem poslechly od knihovnic povídání o knihách a o významu knihoven a také si dětské oddělení knihovny důkladně prohlédly. Děti si podaly přihlášky do knihovny a na získané průkazky si zapůjčily zajímavé knihy, které si odnesly do školy, kde si je budou během přestávek mezi vyučováním číst a společně si o nich povídat.                       

    Mgr. Václav Fric  

BŘEZENSKÝ DRAK

Dne 22. 9. 2022 pořádala naše škola projektový den. Celé dopoledne jsme strávili v Březně u Chomutova. Měli jsme možnost prohlédnout si velkorypadlo, vyslechli jsme si pohádku o drakovi a prošli Dračí stezku, která vedla ulicemi obce. Všem zúčastněným se vše moc líbilo a určitě někdy zopakujeme

UKLIĎME ČESKO

Dne 16. 9. 2022 byl na naší škole vyhlášen projektový den „Ukliďme Česko“.  V rámci celorepublikové akce se i naše škola jako každý rok zúčastnila. Cílem dobrovolnické akce je nejen úklid našeho okolí od černých skládek a prevence jejich vzniku, ale i zapojit různé skupiny lidí. Uklízeli jsme např. cestu v zámeckém parku k železniční trati nebo k Lázním Evženie, dále okolí školy  a jiné přístupné cesty….  .

ADAPTAČNÍ DEN

Jedním z dlouhodobých cílů naší školy je zlepšování výuky a atmosféry školního prostředí, proto jsme 2. 9. 2022 uspořádali adaptační den. Úkolem tohoto dne bylo tmelení kolektivu. Každá třída strávila tento den venku mimo budovu školy.  Žáci si vyprávěli o zážitcích z prázdnin na společné procházce nebo spolupracovali na zadaných úkolech a soutěžích. 

.

VÍTÁNÍ PRVŇÁČKŮ

Již tradičně jsme i letos přivítali nové žáky – prvňáčky, kteří přišly v doprovodu svých rodičů. Zahájení školního roku proběhlo ve školní knihovně. Všechny žáky uvítali zástupci města a naše nová zástupkyně školy.  

ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

  

UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022


PRÁCE DÍVEK 7.a 9. ROČNÍKU

I. ZŠS

HRAD HASIŠTEJN 2022

      Nahlédnout do středověku mohli ve středu 22.6.2022 žáci 2.,3.,4. a 5. ročníku naší školy. Pro žáky byly na hradě Hasištejn připraveny ukázky dobových řemesel, výklad o historii a stali se i "obětmi" útoku lapků.


PRÁCE 7.a 9. ROČNÍKU - LAPAČE SNŮ
Vyráběli jsme lapače snů, abychom měli klidné noci o prázdninách, na které se už moc těšíme.

       PREVENCE NA ŠKOLE
V rámci prevence naši školu navštívil str. Mirolav Palfi z Městské policie Klášterec  nad Ohří. V pondělí   30. května a v úterý 6. června hovořil s našimi žáky na téma "Chování k cizím osobám a osobní bezpečnost". Žáci se také mohli zeptat na to, co je zajímá. Panu Palfimu děkujeme a těšíme se na další školní rok, kdy ve spolupráci budeme pokračovat. 
Mgr. Petra Rompotlová

DEN DĚTÍ 2022

V rámci projektu "Žít spolu - ne vedle sebe" jsme páteční dopoledne 3. června strávili se studenty GSOŠ v zámeckém parku našeho města. Na sportovních stanovištích, které připravili již zmínění studenti, plnili žáci naší školy úkoly. Na úplný závěr byli všichni odměněni sladkostmi.
Velmi děkujeme Mgr. Abiadové za pěkný program.
Mgr. Petra Rompotlová

PROJEKTOVÝ DEN "VODA"

      Ke dni dětí proběhl výukový program "Voda", který pro žáky naší školy připravil Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Ekologické centrum Most pro Krušnohoří pod vedením ekoporadkyně paní Ivety Mrkáčkové. Děti si v prostorách lázní Evženie v Klášterci nad Ohří vyzkoušely přefiltrovat vodu, vylovit rybky, popsat tok řeky Ohře. Z dětí se stali badatelé a průzkumníci. Program byl velmi pěkně připraven, děti zaujal a moc děkujeme VUHU MOST za realizaci tohoto programu.

45. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY

V pátek 27. května se na ZŠ Petlérská v Klášterci nad Ohří  konaly oslavy k 45. výročí vzniku založení školy. I my jsme popřáli spolu s kamarády ze třídy Mgr. Malastové do dalších let jen to nejlepší. Zazpívali jsme společně píseň Nálada je výborná. 
Mgr. Petra Rompotlová

KLÁŠTERECKÁ ŠLAPAČKA

V pátek 20. 5. 2022 se vybraní žáci naší školy Tereza Szoboszlaiová (III.ZŠ/8. ročník) a Petr Horváth (IV.ZŠ/8. ročník) zúčastnili cyklistického závodu žáků kláštereckých škol "Klášterecká šlapačka".

SPORTOVNÍ HRY PŘÁTELSTVÍ

Ve čtvrtek 19. května jsme v rámci projektového dne jeli do Spořic na Sportovní hry přátelství.
Žáci speciálních tříd naší školy zde plnili sportovní disciplíny. Každý účastník si domů přivezl medaili. Jako škola jsme dostali spoustu cen a také jsme získali krásný pohár, který je již v prostorách školy vystaven. 
Mgr. Petra Rompotlová

ZOOPARK CHOMUTOV

      Na čtvrtek 19. 5. 2022 uspořádali učitelé naší školy pro své žáky projektový den na téma "Příroda a její ochrana", který se uskutečnil v krásném prostředí ZOOPARKU Chomutov.

     8. 5. - UCTĚNÍ PAMÁTKY OBĚTEM VÁLEK
Děti třídy III. ZŠ/6. a 8. ročník/ si v prvním květnovém týdnu připomněly konec druhé světové války a v pátek 6. 5. na městském hřbitově v Klášterci nad Ohří u památníku obětem válek položily k jejich uctění kytičku červených tulipánů.

     PLANETA ZEMĚ 3000
Žáci naší školy se ve středu 4. 5. 2022 "podívali" v rámci naučného vzdělávacího projektu Planeta Země 3000 prostřednictvím autora a fotografa Adama Lelka na největší ostrov světa - na Madagaskar a dozvěděli se mnoho zajímavých informací o přírodních krásách tohoto ostrova.


Dne 3.5.2022 ukončili žáci tříd I. a II. ZŠ plavecký výcvik na ZŠ Krátká Klášterec nad Ohří pod vedením  paní učitelky Bc. Jany Pokorné. Nejlepšími plavci naší školy se stali:
1) Lucie Horvátová
2) Viktorie Lakatošová
3) Jan Lulo

LEGIOVLAK

      Žáci třídy III. ZŠ /6. a 8. ročník/ si ve vyučovacích hodinách předmětu Dějepis vyprávějí o               1. světové válce a o vzniku Československé republiky a proto v pátek 29. 4. 2022 využili možnost navštívit v Jirkově putovní muzeum československých legií pod názvem Legiovlak, které je věrnou replikou leginářského vlaku z období let 1918 až 1920, kdy na Transibiřské magistrále v Rusku probíhaly válečné operace československých legií. Děti se v leginářském vlaku vrátily v čase o více jak o sto let a s velikým zájmem si vyslechly vyprávění o životě československých legionářů v Rusku a prohlédly si celkem čtrnáct vagonů, ve kterých legionáři žili a bojovali.

SAZKA OLYMPIJSKÝ VÍCEBOJ

  ​Ve čtvrtek 28. 4. 2022 byli žáci naší školy fandit spolužákům ze ZŠ Petlérká Klášterec nad Ohří, kteří za školu závodili v rámci okresního kola "SAZKA OLYMPIJSKÝ VÍCEBOJ". Tohoto zápolení se zúčastnilo celkem 200 žáků z okresu Chomutov.

Koncert ZUŠKApely

  ​Ve středu 20. 4. 2022 navštívili žáci naší školy koncert Základní umělecké školy Klášterec nad Ohří pod názvem Koncert ZUŠKApely v Kulturním centru Klášterec nad Ohří. Na začátku vystoupení byly dětem představeny hudební nástroje na které žáci ZUŠ zahráli několik skladeb v rytmech rokenrolu, džezu a popu. Některé děti naší školy byly tak odvážné, že se vydaly na podium, chopily se hudebních nástrojů a společně si s hudebním tělesem zahrály. Na konci koncertu si celý sál s chutí zazpíval píseň z filmu Ať žijí duchové. 

NÁLADA JE VÝBORNÁ

     Společně zazpívaná píseň "Nálada je výborná"  zahájila Jarní přehlídku tvořivosti žáků základních a speciálních škol okresu Chomutov. V průběhu dopoledne zástupci škol tvořili výrobky s jarní a velikonoční tematikou.
Poté byly v naší krásné knihovně vyhodnoceny výrobky, za které byl každý účastník odměněn.
Přejeme všem krásné Velikonoce.
Mgr. Petra Rompotlová

UKLIĎME ČESKO 2022

      V pátek 1. dubna 2022 se žáci naší školy zapojili do dnes již tradiční a pravidelné akce "Ukliďme Česko", která  je dobrovolnickou  úklidovou akcí, která probíhá na území celé České republiky. Cílem této akce je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek. Přestože počasí bylo vskutku aprílové a nejhorší za celou dobu konání akce, tak se děti naší školy společně se svými pedagogy pustily statečně a s vervou do úklidu, aby blízké okolí školy bylo bez nepořádku a vypadalo hezky.

PLAVECKÝ VÝCVIK

  Po dvou letech si naši žáci užívají plaveckého výcviku. Na hodiny s paní Janou Pokornou se vždy moc těší.

PŘIVOLÁVÁNÍ JARA

  Přivoláváme jaro a tak  jsme si vyzdobily školu a vyšily obrázek. Žákyně 7. a 9. ročníku.     

    EKOFARMA PERŠTEJN
 ​V pátek 25. 4. 2022 jsme přivítali jaro se zvířátky na soukromé farmě v Perštejně. Děkujeme panu Lebedovi za pozvání.

BŘEZEN - MĚSÍC KNIHY

  ​V pondělí 21.3.2022 navštívili žáci tříd I. a II. ZŠ knihovnu v nových prostorách kulturního centra. Beseda s paní knihovníci Zuzanou Bartákovou se nám moc líbila. Ukázala nám celou knihovnu i centrum. Mockrát ji děkujeme!

TONDA OBAL

V pátek 11. 3. 2022 se žáci všech tříd naší školy zúčastnili ekologického programu pod názvem "Tonda Obal na cestách" kde se dozvěděli mnoho zajímavých informací o odpadech a o jejich třídění. Jednou z aktivit , která se dětem líbila, bylo roztřídění odpadů z různých materiálů do správných kontejnerů.

ŠTĚSTÍ MÁ MOJE JMÉNO

       je název knihy pro pro mládež kterou napsala spisovatelka Radka Zadinová podle naší žákyně  Terezky. Ve čtvrtek 10. 3. 2022 se přišla zástupkyně ředitele školy paní PhDr. Jiřina Malastová podívat do hodiny literatury třídy III. ZŠ, kterou Terezka navštěvuje a před celou třídou Terezce poděkovala za vzornou reprezentaci školy a předala dárek v podobě stříbrného řetízku s přívěškem jako vzpomínku na tuto krásnou událost.

KULTURNÍ CENTRUM KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

V pátek 28. 1. 2022 se žáci III. ZŠ/6. a 8. ročník/ vydali v rámci projektu třídy  „Hezky pěšky po městě Klášterec nad Ohří aneb chodíme, díváme se, fotíme, jsme chytřejší a máme rádi naše město!!! “  do nově otevřeného Kulturního centra v Klášterci nad Ohří, kde si prohlédli zrekonstruované prostory centra a také se podívali do dětského oddělení městské knihovny, kde si nad knížkami o Druhé světové válce povídali o holokaustu (27.1. - Den památky obětí holokaustu).

Den památky obětí holokaustu

Ve čtvrtek 27. 1. 2022 si žáci naší školy v rámci vyučovací hodiny Dějepisu a mezinárodního projektu Krokus, jehož jsou účastníky, připomněli a uctili památku obětí holokaustu.


TŘÍDA V. ZŠ - ZIMA


VÁNOČNÍ SPORTOVÁNÍ

      Na pondělí 20. 12. 2021 připravili vyučující tělesné výchovy paní učitelka Pilmaierová a pan učitel Růžička pro naše žáčky sportovní den, při kterém si děti procvičily postřeh, tělesnou zdatnost a také vzájemnou spolupráci.

Zdobení vánočního stromečku na ZŠ Petlérská

Jako každý rok jsme se těšili na zdobení stromečku u ZŠ Petlérská. Výrobě ozdob jsme věnovali hodně času, takže se nám velmi povedly. Žáci 2.,3. a 4. ročníku.

VÁNOČNÍ TVOŘENÍ ŽÁKŮ TŘÍDY II. ZŠ /5. ročník/

       

VÁNOČNÍ TVOŘENÍ A VAŘENÍ ŽÁKŮ TŘÍDY III. ZŠ /6. a 8. ročník/

  

V ÁNOČÍ TVOŘENÍ A PEČENÍ ŽÁKŮ ​TŘÍDY IV. ZŠ 
/8. ročník/      

VÁNOČNÍ TVOŘENÍ ŽÁKŮ TŘÍDY V. ZŠ /7. a 9. ročník/

       

VÝSTAVA VZDĚLÁVÁNÍ 2022

      Ve středu 10. 11. 2021 se žáci tříd III., IV. a V. ZŠ zúčastnili v rámci předprofesní přípravy výstavy VZDĚLÁVÁNÍ 2022 v Chomutově, kde si prohlédli stánky středních škol s nabídkou učebních a studijních oborů, ze kterých si budou vybírat pro své další studium po ukončení deváté třídy.

PROJEKT KROKUS

Naše škola je již šestým rokem zapojena do mezinárodního projektu KROKUS, který realizuje irská organizace Holocaust Education Trust Ireland (HETI) ve spolupráci s Oddělením pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea v Praze. Tento projekt běží již několik let na školách nejen v Irsku, ale po celém světě. HETI školám zdarma poskytuje cibulky žlutých krokusů, které účastníci projektu na podzim zasadí jako připomínku jednoho a půl milionu židovských dětí a tisíců dalších dětí, jenž zemřely během šoa. Žlutá barva připomíná žlutou Davidovu hvězdu, jež byli Židé nuceni během nacistické vlády nosit. V ideálních podmínkách cibulky krokusů vykvetou na konci ledna nebo na začátku února – kolem Mezinárodního dne památky obětí holocaustu (27. ledna). Když lidé budou obdivovat květiny, děti budou vysvětlovat, co vlastně krokusy symbolizují. Projekt Krokus nabízí konkrétní možnost, jak přiblížit tematiku šoa mladým lidem a zvyšovat tak povědomí o nebezpečích diskriminace, předsudků a fanatismu. Zapojení dětí do sázení cibulek krokusů a pozorování, jak květiny rostou, podporují proces získávání znalostí o nezbytnosti vzájemné tolerance a respektu ve společnosti. V každém roce se projektu zúčastní více než 55,000 studentů z Irska a Evropy.      

DÝŇOVÝ DEN

     je název projektového dne, který pro žáky naší školy připravili jejich učitelé. Pod vedením paní učitelky Pilmaierové žáci z dýní vařili zdravá jídla - dýňovou polévku, dýňovou pomazánku a dýňové perníčky, dále z přírodnin žáci dýně dekorovali a také vyráběli různé svíčky a lampionky.

MUZEUM MATTONI V KYSELCE

      Na úterý 5. 10. 2021 připravila paní učitelka Drahomíra Rešlová pro žáky naší školy projektový den zaměřený na zajímavosti a krásy Krušných hor. Děti se v rámci tohoto projektu podívaly do lázeňské obce Kyselka, kde navštívily Muzeum značky MATTONI a stáčení minerálních vod. Zde si děti prohlédly unikátní expozici z historie firmy MATTONI, historické artefakty a také stáčírnu. Po návštěvě muzea se děti vydaly na prohlídku pseudorománské kaple sv. Anny na skalnatém lesním ostrohu na pravém břehu řeky Ohře a dozvěděly se, že tuto kapli hojně navštěvoval majitel zdejších lázní Heinrich Mattoni, který se zde denně modlil za uzdravení své nemocné dcery Kamilky, která měla tuberkulózu. Děti si také prohlédly obec Kyselku a ochutnaly vodu ze zdejších minerálních pramenů. 

    NÁVŠTĚVA GALERIE KRYT
Žáci třídy III. ZŠ ( 6. a 8. ročník ) navštívili v rámci výtvarné výchovy Galerii Kryt Klášterec nad Ohří, kde si prohlédli fotografie Miroslava Rady s názvem "Karneval v Benátkách před koronavirem".

     ČTEME RÁDI, S KNÍŽKAMI JSME KAMARÁDI
je projekt třídy III. ZŠ ( 6. a 8. ročník ), který bude realizován v průběhu celého školního roku 2021/2022. ​Projekt má působit jako důležitý faktor motivace dětí k utváření pozitivního postoje ke čtení a k celkovému rozvoji čtenářství, které zvláště u dětí s mentálním postižením můžeme považovat za jeden ze základních pilířů jejich dalšího osobnostního rozvoje. Dále má projekt vést děti romského etnika ke zlepšení jejich komunikačních schopností a tím také k úspěšnějšímu zvládání každodenních situací. Součástí tohoto projektu je také zapojení do akce "ČTENÍ POMÁHÁ" a děti, poté co si přečtou knihu, odpoví na několik otázek z obsahu přečtené knihy a tím přispěji na vybraný charitativní projekt.         V pátek 1. 10. 2021 se děti vydaly do dětského oddělení městské knihovny Klášterec nad Ohří, kde si povídaly o dětské litaratuře a o ilustrátorech pro děti a také si zde vybraly knihy, ze kterých si budou ve škole číst.

     PREVENCE NA HAVLÍČKOVCE
Ve čtvrtek 30. září 2021 naši školu navštívil strážník Městské policie Klášterci nad Ohří. Pan Miroslav Palfi uskutečnil pro žáky školy besedy s názvem „Chování na silnici, BESIP, chodci a cyklisté“. Žákům byly vštěpovány zásady bezpečného chování při cestě do školy, při pohybu venku. Samozřejmě také pravidla, která se týkají chodců a cyklistů. Tato beseda byla zajímavá a velmi poučná. Mgr. Petra Rompotlová

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ CYKLOCHODNÍKU NA PETLÉRSKÉ

 Dne 24.9.2021 jsme se zúčastnili slavnostního otevření cyklochodníku na Petlérské v Klášterci nad Ohří. Na dopravním hřišti se sešlo mnoho  předškoláků  a školáků. Program byl nejen zábavný, děti si s panem T. Bartákem zazpívaly a zatančily. O výchovný program se postaral člen MP pan M.Palfi.      Slavnostním přestřižením pásky byl nový cyklochodník otevřen. Děti si část trasy prošly a za účast dostaly sladkou odměnu a omalovánky s motivy svého města. Počasí nám přálo a všichni jsme šli domu s pocitem příjemné akce. Za I.ZŠS Jana Šperglová, za II.ZŠS Karolína Cmuntová

UKLIĎME ČESKO 2021

      Ukliďme Česko je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na území celé České republiky. Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek. Děti naší školy společně se svými pedagogy se již tradičně této dobrovolnické akce účastní, protože chtějí mít okolí své školy a i své město hezké a bez nepořádku.

ŠKOLA  HROU

 Třída I. ZŠ zahájila první dny ve škole tím, že děti s paní učitelkou využily slunečné dny vycházkou do přírody a zde si povídaly o stromech, rostlinách a o životě zvířat v lese. Děti také z přírodnin tvořily domečky pro hodné lesní skřítky, aby jim pomáhali chránit les a přírodu.

NÁVŠTĚVA ZOOPARKU V CHOMUTOVĚ

      V pátek 3. 9. 2021 se děti ze třídy III. ZŠ/6. a 8.ročník/ rozhodly vydat do největší zoo v České republice, kterým je ZOOPARK v Chomutově a tak nenásilnou formou přešly z volných prázdninových dní do pracovních dní ve škole a zvykly si na pokyny a řád, který je bude čekat v následujících dnech. V zoo děti například viděly vzácného rosomáka, plameňáky, zubra, hady, tuleně, pandu a další krásná a zajímavá zvířata, o kterých si budou ve škole v hodinách přírodopisu povídat.

VÍTÁNÍ  PRVŇÁČKŮ

 První den ve škole ve středu 1. září 2021 se vydali do školy naši prvňáčci. Během slavnostního přivítání, kterého se v knihovně školy zhostila zástupkyně ředitele PhDr. Jiřina Malastová, dostali žáci dárek v podobě kufříku se školními pomůckami. Vzpomínat na tento velký den budou jejich nejbližší, kteří je přišli podpořit na jejich začínající školní cestě. Přejeme jim, ať se start do nové životní etapy vydaří co nejlépe a provází je jen úspěchy a krásné vzpomínky.  Mgr. Petra Rompotlová        

HURÁ LÉTO, HURÁ PRÁZDNINY

 Tento pokřik měli naši žáci i jejich učitelé na rtech v poslední den nelehkého školního roku, který byl ovlivněn covidovou pandemií a také distanční výukou. Učitelé předali dětem vysvědčení a ti nejlepší žáci obdrželi dar ve formě dárkového poukazu a poté si všichni navzájem popřáli příjemné prožití letních prázdnin. 

POHÁDKOVÝ DEN

      V úterý 29. 6. 2021 se děti ze třídy III. ZŠ/7. ročník/ rozloučily se školním rokem návštěvou zámku v Klášterci nad Ohří, kde si prošly pohádkové sklepení plné skřítků, z věže zámku si prohlédly naše město a potom si pochutnaly na výborné zmrzlině.

TURISTICKÝ VÝLET

      V pondělí 28. 6. 2021 se děti ze třídy III. ZŠ/7. ročník/ vydaly na zříceninu hradu Lestkov-Egerberk, jehož jméno je odvozeno z německého názvu řeky Ohře a hrdě se vypíná nad naším krásným městem. Během cesty jsme si povídali o středověku a o přírodě. Nejen, že jsme si o přírodě povídali, ale měli jsme možnost zblízka vidět slepýše a krásného čápa.

MALÁ PROCHÁZKA STŘEDOVĚKEM

      je název projektových dní, které pro žáky naší školy uspořádala Agentura MODUA Chomutov. Děti si sami na ohni uvařily polévku, upekly placky, vyzkoušely různá středověká řemesla a středověké zbraně. Na závěr si děti pochutnaly na vlastnoručně uvařené polévce, ke které přikusovaly křupavé placky.

    TŘÍDA V. ZŠ MEZI ZVÍŘÁTKY
V pátek 18. 6. 2021 se třída V. ZŠ / 6. a 9. ročník/ vydala vlakem do ZOO v Chomutově. Výlet se nám moc povedl, viděli jsme řadu zvířátek, poprvé v životě jsme slyšeli, jak klapou zobákem čápi, v horkém dnu jsme záviděli lachtanům jejich ladné pohyby ve vodě, nakrmili jsme vodní ptactvo a samozřejmě jsme nezapomněli ani na občerstvení. Bylo to super.

    CYKLOVÝLET
Ve čtvrtek 24. 6. 2021 se děti ze tříd III. ZŠ a IV. ZŠ vydaly na kolech na výlet do Perštejna. Součástí výletu nebyl jen sportovní výkon a kochání se krásnou krajinou Poohří, ale také zopakování a dodržování dopravních předpisů.

DĚTI V PORCELÁNU

      Na pátek 18. 6. 2021 si žáci třídy III. ZŠ/7. ročník/ naplánovali exkurzi do porcelánky v Klášterci nad Ohří. Zde se přímo v provozech dozvěděli zajímavé informace o výrobě porcelánového nádobí a sami si vyzkoušeli, jak se nádobí dekoruje a své výrobky si hrdě odnesli domů na památku.

VESELÉ ZOUBKY 2021

      Ve čtvrtek 17. 6. 2021 si děti ze třídy III. ZŠ/7. ročník/ zopakovaly a upevnily vědomosti v péči o chrup v preventivním programu "Veselé zoubky 2021".

DOPOLEDNE PLNÉ PŘEKVAPENÍ

Středeční dopoledne 16. června nám, žákům I. ZŠS a II. ZŠS, velmi zpříjemnila návštěva místního zámku. Plni očekávání jsme se ponořili do pohádkového světa loutek, víl a skřítků. Naše krásné město jsme, po vyšlápnutí 113 schodů, shlédli z věže. Po tomto „sportovním výšlapu“ jsme se odměnili v zámecké cukrárně a krásné sluneční dopoledne zakončili procházkou parkem. Jana Šperglová         

POHÁDKOVÁ PROCHÁZKA

      Ve čtvrtek 10. 6. 2021 se třídy I. a II. ZŠ zašly podívat na strašidýlka, skřítky a další pohádkové bytosti na zámku v Klášterci nad Ohří.