Základní škola, Klášterec nad Ohří, Petlerská 447, okres Chomutov

Detašované pracoviště Havlíčkova

zpět na úvodní stranu


  Pedagogický sbor

Vedení školy
Mgr. Mácha Jaromír - ředitel školy   
PhDr. Malastová Jiřina - zástupce ředitele školy 

Učitelé
Mgr. Dana Wollinová Saloňová I.ZŠ
Drahomíra Rešlová II.ZŠ
Mgr. Václav Fric III.ZŠ
Marie Pilmaierová IV.ZŠ
Mgr. Zdena Cekotová – výchovná poradkyně V.ZŠ 
Mgr. Petra Rompotlová – metodik prevence sociálně patologických jevů I.ZŠS 
Mgr. Oldřiška Šifferová II.ZŠS

Zdena Pokorná 
Mgr. Zdeněk Růžička 
 
Vychovatelka
ŠDBc. Štefánková Martina

Asistentky pedagoga 
Černá Karolína
Kováříková Miroslava
Ledvinková Petra
Paličková Stanislava
Šperglová Jana

Správní zaměstnanci
Blehová Monika  - sekretářka
Pokorná Alena  - uklízečka
Šímová Kamila - uklízečka
Zacharenko Roman - školník