Základní škola, Klášterec nad Ohří, Petlérská 447, okres Chomutov

Detašované pracoviště Havlíčkova

zpět na úvodní stranu


Pedagogický sbor

Vedení školy
Mgr. Mácha Jaromír - ředitel školy   
PhDr. Malastová Jiřina - zástupce ředitele školy 

Učitelé
Mgr. Wollinová Saloňová Dana - I.ZŠ
Rešlová  Drahomíra - II.ZŠ
Mgr. Fric Václav - III.ZŠ
Pilmaierová Marie - IV.ZŠ
Mgr. Cekotová Zdena - V.ZŠ
Pokorná Zdeňka - I.ZŠS
Mgr. Šifferová Oldřiška - II.ZŠS
Mgr. Rompotlová Petra - III.ZŠS
Mgr. Růžička Zdeněk

Vychovatelka
ŠDBc. Štefánková Martina

Asistentky pedagoga 
Černá Karolína
Kováříková Miroslava
Ledvinková Petra
Paličková Stanislava
Šperglová Jana

Správní zaměstnanci
Blehová Monika  - sekretářka
Pokorná Alena  - uklízečka
Šímová Kamila - uklízečka
Zacharenko Roman - školník