Upozornění pro strávníky!!!

Od 1.3.2021 je uzavřena školní jídelna, všem dětem budou obědy odhlášeny. Po opětovném návratu do školy si je děti nebo jejich zákonní zástupci zase přihlásí. 

Jiřina Baráková
vedoucí ŠJ