Zápis žáků

do prvních ročníků základních škol pro školní rok 2021/2022

 

 

1. Z důvodu špatné epidemiologické situace proběhne na naší škole zápis do prvních ročníků odevzdáním  potřebných dokumentů ve dnech

1.4. - 23.4.2021

 

 

 

 2. Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími   způsoby:

- do datové schránky školy

- e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce

- poštou ( rozhodující je datum podání na poštu )

- osobním podáním ve škole - v tomto případě je nutno domluvit předem termín předání na tel.č. 724 937 701

Tiskopisy k vyplnění v přílohách tohoto článku. Tyto tiskopisy je možné si v termínu

1.4. - 23.4.2021 vyzvednout v recepci školy.

Současně se žádostí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání je třeba předložit občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte.

Provoz školní recepce 

Ranní provoz vždy v úterý, čtvrtek a pátek od 8:00 do 12:00hod.

Odpolední provoz vždy v pondělí a středu od 12:00 do 16:00hod.

 

3. Doplňující informace

K žádosti o odklad školní docházky zákonný zástupce dokládá doporučení školského poradenského zařízení ( ŠPZ ) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Činnost ŠPZ není krizovými opatřeními přerušena.

 

4. Pro školní rok 2021 - 2022 

připravujeme opět 2 třídy prvňáčků.

Třídními učitelkami by měly být:

Mgr. Kateřina Spurná

Mgr. Michaela Járková

Ve třídě p. Spurné bude opět probíhat genetická výuka čtení.

 

Rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání podepíše zákonný zástupce na vyzvání školy po telefonické domluvě.

Malá ochutnávka z naší školy