Zápis žáků cizinců, kterým byla poskytnuta

dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. 

 

Termín: 6. a 7. 6. 2022 13:00 - 17:00.

 

S sebou: rodný list dítěte, doklad o bydlišti v ČR, doklad o zdrav. pojištění

Žáci budou přijímáni do naplnění kapacity třídy.

 

 

    V době zápisu ( 4. a 5. dubna) budou děti ŠD v jiných prostorách školy.

ODCHOD dětí ze ŠD pouze přes mobilní telefon : 731 133 624. 

Na dítě počkáte u vchodu do DDM.

 

Děkujeme za pochopení