Distanční výuka 5.A

Z důvodu povinně nařízené karantény ze strany KHS ve třídě 5.A, je tato třída převedena ode dneška 20.9.2021 minimálně do 27.9.2021 do distanční výuky. Rozvrh ONLINE VÝUKY mají žáci od p.uč.třídní opět v TEAMS, stejně tak i další úkoly budou postupně v programu zadávány. Žádáme rodiče, aby s dětmi aplikaci sledovali.

Obědy mají děti automaticky ve ŠJ odhlášeny. KHS sdělí další postup škole na základě výsledků dnešního testování dětí. 

Předpokládané obnovení prezenční docházky žáků 5.A do školy je 28.9.(což je svátek, proto fakticky 29.9.), v případě další pozitivity mezi dětmi až 4.10.

 Ředitelské volno

 

Dne 27.9.2021 ředitel školy neuděluje ředitelské volno.

  Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

 

Dne 8.10.2021 se konají volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (volební

místnost ve školní jídelně).

Z tohoto důvodu končí 1. stupeň výuku v 10:45 a 2. stupeň v 11:15.

Zahájení školního roku 2021/22

Vítání prvňáčků a žáků přípravné třídy

1.9.2021 se shromáždí děti s doprovodem před školou a vyčkají příchodu paní učitelky a paní asistentky a společně se odeberou do svých tříd.              ( !!!!! prosíme doprovod za rodinu max. 2 osoby a nutností je respirátor FFP2!!!!) děti s chirurgickou rouškou. Ostatní informace předají paní učitelky ve třídách.

1.;6.;9.9.2021 proběhne testování na Covid-19 ve 2. až 9. třídě. Žáci starší 12let, kteří jsou po očkování ( po druhé dávce min.14dní) a všichni žáci, kteří prodělali Covid-19 ( max 180dní zpětně), dodají 1.9.2021 o tomto potvrzení svému třídnímu učiteli a následně se nemusí testovat. 2.9.2021 proběhne testování žáků 1. a přípravné třídy. Otestovaní žáci s negativním výsledkem nebudou muset mít při výuce roušku, pouze při pohybu po škole. Žáci, kteří odmítnou testování, jsou povinni mít roušku nasazenou po celou dobu pobytu ve škole. Tato mimořádná opatření jsou prozatím platná do 9.9.2021, poté bude škola postupovat dle pokynů KHS.

 

1.-9.9.2021 též režimová opatření ve školní jídelně

- před vstupem do ŠD si žák vždy dezinfikuje ruce

- žák si sám odebere pouze talíř s jídlem

- žák si sám nebere příbor ze společných dóz, je mu předán

- žák si sám nebere pití, je mu naléváno asistentkou