Volno ředitele školy

Na dny 25. a 26. 10. 2021 rozhodl ředitel školy udělit mimořádné volno pro žáky (dle § 24, odst. 2 zák. č. 561/2004 Sb.)

 (nutno provést dezinfekci, ionizaci tříd, revizi topných těles)

 

Následují podzimní prázdniny a státní svátek. Opět do školy se tak žáci vrátí 1. 11. 2021

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

 

Dne 8.10.2021 se konají volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (volební

místnost ve školní jídelně).

Z tohoto důvodu končí 1. stupeň výuku v 10:45 a 2. stupeň v 11:15.