Rozpis rotační  výuky na 1.st. od 12.4. na ZŠ Petlérská-pracoviště Petlérská

( DP Havlíčkova v běžném provozu bez rotace)

(za dodržení všech epidemiologických opatření- odstupy, dezinfekce při příchodu do školy a následně pravidelně po dobu výuky, pravidelné větrání, nošení respirátoru ve všech prostorách školy, u dětí je umožněna též chirurgická rouška)

  

týden

1.týden od 12.4.

2.týden od 19.4.

třídy

1.A, 2., 4., 5.

PT, 1.B, 3.A

 

V týdnu, kdy žáci nemají prezenční výuku, pokračuje online výuka dle pokynů tř.uč. formou dovysvětlení, konzultací.

 

Třídy budou zachovávat homogenitu i v případě družiny, pokud bude dítě docházet pouze na obědy,  v družině vyčká na daný čas a obědvá společně se svou třídou.

Obědy je nutno opětovně přihlásit do pátku 9.4.2021 do 8hodin.

 

Každé pondělí a čtvrtek budou žáci ve třídě provádět neinvazivní samotestování za vedení a kontroly paní učitelky třídní a paní asistentky. Proto žádáme rodiče, aby dohlédli na včasný příchod dětí do školy. A to v čase 7,40-7,50h nejpozději.

 

Instruktážní video, které ukazuje bezbolestnost a snadné vyhodnocení testu, naleznete na http://testovani.edu.cz/. Zde jsou i veškeré další informace o provozu škol od 12.4. 2021

 

ŠD ranní provoz: děti přicházejí rovnou do své třídy a za dohledu paní A.P. vyčkají počátku vyučování.

ŠD odpolední provoz: děti přebírá vychovatelka dle rozpisu v 11,40h. Žáci odcházejí z družiny v 15,00h sami, případně rodiče vyčkávají před školou, nevstupují do budovy.

 

Od 12.4. jsou též umožněny žákům 9.třídy, kteří se připravují na PZ, pravidelné konzultace:

Čj- každé úterý od 13,00 do 13,45h

M- každou středu od 8,00 do 8,45h

 

 

 

Školní časopis

Vzhledem k situaci má každý žák možnost si letošní velikonoční číslo školního časopisu stáhnout ve formátu pdf do svého počítače nebo mobilního telefonu. Chceš se dozvědět zajímavosti o Velikonocích, které jsi nevěděl? Dozvěděl by ses rád něco o Aprílu, současných hvězdách hudební scény nebo se nechal inspirovat našimi tipy, co dělat ve volném čase? Stáhni si náš časopis. Pokud nemáš doma tiskárnu a chybí ti vyplňování křížovek a vymalování obrázků, můžeme ti časopis vytisknout, až se všichni vrátíte do školy. Celá redakce školního časopisu vám přeje hezkou zábavu! Mgr. M. di Virgiliová 

Přílohy a dokumenty:
Download this file (2. vydání časopisu 2020 - 2021.pdf)2. vydání časopisu 2020 - 2021.pdf

 

Zápis žáků

do prvních ročníků základních škol pro školní rok 2021/2022

 

 

1. Z důvodu špatné epidemiologické situace proběhne na naší škole zápis do prvních ročníků odevzdáním  potřebných dokumentů ve dnech

1.4. - 23.4.2021

 

 

 

 2. Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími   způsoby:

- do datové schránky školy

- e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce

- poštou ( rozhodující je datum podání na poštu )

- osobním podáním ve škole - v tomto případě je nutno domluvit předem termín předání na tel.č. 724 937 701

Tiskopisy k vyplnění v přílohách tohoto článku. Tyto tiskopisy je možné si v termínu

1.4. - 23.4.2021 vyzvednout v recepci školy.

Současně se žádostí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání je třeba předložit občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte.

Provoz školní recepce 

Ranní provoz vždy v úterý, čtvrtek a pátek od 8:00 do 12:00hod.

Odpolední provoz vždy v pondělí a středu od 12:00 do 16:00hod.

 

3. Doplňující informace

K žádosti o odklad školní docházky zákonný zástupce dokládá doporučení školského poradenského zařízení ( ŠPZ ) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Činnost ŠPZ není krizovými opatřeními přerušena.

 

4. Pro školní rok 2021 - 2022 

připravujeme opět 2 třídy prvňáčků.

Třídními učitelkami by měly být:

Mgr. Kateřina Spurná

Mgr. Michaela Járková

Ve třídě p. Spurné bude opět probíhat genetická výuka čtení.

 

5. Kritéria pro přijímání žáků do prvního ročníku

  1. V první řadě budou zařazeni do seznamu žáků naší školy všichni zájemci ze spádového obvodu naší školy (dle statistiky bychom měli mít pro všechny volnou kapacitu). Dále děti, které měly v loňském školním roce odklad školní povinné docházky.
  2. Dále budou do seznamu našich žáků zařazeni zájemci z jiných spádových obvodů, kteří mají na naší škole staršího sourozence.
  3. Ve třetím sledu se na naši školu dostanou ostatní zájemci z jiných spádových obvodů města Klášterce nad Ohří.
  4. Následně budou přijímáni žáci, kteří nemají trvalé bydliště na území města Klášterce, a v jejich obci není základní škola.
  5. Poté budou přijímáni žáci, kteří nemají trvalé bydliště na území města Klášterce nad Ohří.
  6. Výše zmíněnou vyhláškou není dotčeno právo rodičů vybrat si pro své dítě jinou školu v souladu s platnými předpisy.
  7. O přijetí dítěte k základnímu vzdělávání rozhoduje ZÁKLADNÍ ŠKOLA v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., tzv. Školský zákon a ve znění pozdějších předpisů.
  8. V případě, že počet dětí, které se dostaví k zápisu, převýší kapacitu otvíraných prvních tříd, rozhodne škola o přijetí dětí z jiných spádových obvodů na základě transparentního losování.
  9. Po 23. 4. 2021 ředitelství školy uzavře zápis dětí do prvních tříd pro školní rok 2021/2022 a zveřejní pod evidenčními čísly přijaté žáky na úřední desce a webových stránkách školy.

 

Rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání podepíše zákonný zástupce na vyzvání školy po telefonické domluvě.

Malá ochutnávka z naší školy

Upozornění pro strávníky!!!

Od 1.3.2021 je uzavřena školní jídelna, všem dětem budou obědy odhlášeny. Po opětovném návratu do školy si je děti nebo jejich zákonní zástupci zase přihlásí. 

Jiřina Baráková
vedoucí ŠJ