Vydání pololetního vysvědčení - Aktualizováno!!!

 

Milí žáci, vážení rodiče,

 

V pololetí žáci dostanou výpis z vysvědčení. 

 

1. - 2. třída dostanou vysvědčení dne 28.1.2021 v době vyučování.

Třídní učitelé 3. - 9.roč. předají informace zákonným zástupcům v programu MS Teams v soukromém chatu .

Kdo nemá možnost komunikace v tomto programu, může si výpis z vysvědčení převzít v recepci školy v týdnu od 1.2. - 5.2.2021 v provozních hodinách recepce.

Fyzické předání vysvědčení proběhne po návratu žáků do školy.

 

Stále prosím sledujte web školy, kde vás budeme informovat o veškerých změnách.

Přejeme všem hezký den 

vedení školy

 

Distanční výuka

Výuka pro 3. až 9. třídy bude probíhat do odvolání distančně.

Prosím, sledujte web školy a média.

Provoz školní recepce pro žáky bez připojení k internetu

 

Ranní provoz vždy v úterý, čtvrtek a pátek od 8:00 do 12:00hod.

Odpolední provoz vždy v pondělí a středu od 12:00 do 16:00hod.

 

 

Vyzýváme žáky, aby si učivo vyzvedávali vždy v pondělí a vypracované úkoly odevzdávali v pátek a tím měli dostatek času na splnění zadaných úkolů.

Připomínáme, že distanční výuka je povinná a pokud se žák nemůže této výuky účastnit z důvodu nemoci či lékaře, musí být svým zákonným zástupcem řádně omluven!!!

Výuka od 4.1.2021

Na základě rozhodnutí MŠMT ze dne 23.12.2020 opět vzdělávání přechází do 5.stupně- tzn.že speciální třídy v Havlíčkově ulici, přípravná třída a 1.-2.ročník pokračují v prezenční výuce ve škole, žáci 3.-9.ročníku se opět vrací k online výuce dle již dříve užívaného rozvrhu. Pro druhý stupeň zde připojujeme rozvrh. Pokud se učitel s dětmi nedohodne jinak, začíná online výuka denně v 9,00h. Žák musí ovšem povinně pracovat i na ostatních pracech a projektech všech předmětů formou samostatných úkolů. Pro předměty bez online výuky opět naleznou žáci zadání v MS TEAMS nejdříve 4.1. Pro žáky, kteří mají problém s připojením, či se nemohou připojit z jiného důvodu, bude opět v provozu denně pro vydání a vracení úkolů recepce ve škole, v pondělí 4.1. od 12,00 do 16,00h. 

Pro nemoc se lze z online výuky omluvit a vypracovat úkoly formou offline, ovšem žáka omlouvá pouze zákonný zástupce- připomínáme školní řád jako přílohu pro distanční výuku-též již zde zveřejňovaný.

Obědy pro žáky bez prezenční výuky budou umožněny vždy od 12,30h., ty je třeba přihlásit v pondělí 4.1. do 8,00h.

DDM opět mimo provoz. 
 

Mgr. Ivana Hykyšová
zástupce ředitele,
výchovný poradce
 
Přílohy a dokumenty:
Download this file (rozvrh online výuka web.pdf)rozvrh online výuka web.pdf